Onderzoek naar nieuwe methode tegen aaltjes

30 september 2014 - Expertartikel

Eurofins Agro werkt mee aan een nieuw onderzoek om het effect van ‘Bodem resetten’ te testen. Dit is een vorm van biologische grondontsmetting, ontwikkeld door het bedrijf Thatchtec in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Eurofins Agro voert de nematoden- en nutriëntenanalyses uit. Agrifirm Plant is projectleider en hoofdaanvrager van het onderzoek.

Samen met een reeks betrokken partijen wordt een versneld onderzoek ingesteld naar de effecten van deze nieuwe methode van biologische grondontsmetting. ‘Bodem resetten’ kan wellicht een goed alternatief bieden voor het gebruik van Monam, waarvan het gebruik sinds augustus alleen nog onder zeer strenge voorwaarden is toegestaan.

Praktischer en uitvoerbaarder

Bij ‘Bodem resetten’ wordt het middel Herbie© gebruikt; een gemakkelijk afbreekbaar eiwit, afkomstig van afvalstromen uit de agro-industrie. Het middel wordt in de bodem ingewerkt, waarna de bodem gedurende twee tot drie weken wordt afgedekt. Als de methode ook werkt in de vollegrond, dan is het een veel praktischer en uitvoerbaarder systeem dan de bestaande versie van biologische grondontsmetting.

De bestaande manier van biologische grondontsmetting wordt al een aantal jaar toegepast in vollegrondteelten. Bij deze ‘traditionele’ manier wordt een grote hoeveelheid organisch materiaal, vaak gras, in de bodem gewerkt. Daarna wordt de bodem afgedekt. Dit moet gedurende zes weken in  de zomer worden uitgevoerd; dit is erg duur omdat er een teeltseizoen verloren gaat.

Verschillende soorten aaltjes

In het onderzoek wordt de effectiviteit van de methode getest voor verschillende soorten aaltjes en naar allerlei factoren die van invloed zijn op de effectiviteit en de kosten. Het onderzoek start op drie percelen:1.    Een perceel besmet met Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) in Limburg2.    Een perceel besmet met het aardappelcysteaaltje, Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) en Trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes) in Drenthe3.    Een perceel besmet met Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) in Noord-Holland

Het project wordt in 2014 gefinancierd door het ministerie van Economische zaken, dat is ingegaan op het verzoek van LTO Nederland. De samenwerkende partners Agrifirm  Plant, PPO-AGV, Thatchtec, Eurofins Agro, SoilCares Research en LTO hopen het nu versnelde onderzoek voort te kunnen zetten in de periode 2015-2018.