Onderzoekduur voederwaarde 4 dagen

29 september 2017 - Expertartikel

Eurofins Agro heeft de onderzoekduur van gras- en maiskuilen teruggebracht naar 4 werkdagen. Dat is versnelling met 50% ten opzichte van vorig jaar. Analyse van mineralen en spoorelementen vraagt 3 dagen extra.

Verkorting van de onderzoekduur is belangrijk omdat veehouders en hun adviseur steeds vroeger over de analyseresultaten willen beschikken. De voederwaarde-gegevens zijn nodig om een rantsoen te berekenen of om bijpassende aanvullende voeders te kopen. “Het is een behoorlijke uitdaging om binnen de wettelijke kaders een passend rantsoen te maken voor het stalseizoen. Je wilt eind december wel goed uitkomen met de BEX en de P-norm. Vroegtijdig inzicht in de samenstelling van de gras- en maiskuil is dan essentieel”,  zegt Robin Wolf, productmanager Veehouderij bij Eurofins Agro.

Om de onderzoekduur te verkorten, heeft Eurofins Agro de afgelopen maanden flink geïnvesteerd in de productielijn in Wageningen. Daardoor is de tijd tussen ontvangst van het monster én het versturen van de uitslag met 50% teruggebracht.

De actuele onderzoekduur voor gras- en maiskuilen is:

(Gerekend vanaf het moment dat het monster bij het laboratorium wordt aangeleverd tot en met digitale verzending van het verslag. De tijd tussen monstername en aanlevering bij het lab is gemiddeld 1 dag.)

Kwaliteitscontrole

“Die snelle onderzoekduur halen we in 95% van de monsters”, zegt Robin Wolf. In een paar procent  van de monsters  biedt de NIR-techniek onvoldoende nauwkeurigheid, bijvoorbeeld voor de meting van suiker of VCOS. In lab-termen is dit een uitbijter. “Uitbijters  analyseren we direct op de klassieke chemische manier. Zo’n analyse doen we twee keer per monster om absoluut zeker te zijn van de resultaten die we aan de veehouder presenteren. Kwaliteit staat bij ons zeer hoog in het vaandel.“  Wolf legt uit dat een chemische analyse normaal rond de €200,= per monster kost. In kader van service aan de klant, worden de kosten van een uitbijter niet doorberekend. “We leveren altijd de hoogste kwaliteit voor de afgesproken prijs. NIR als het kan, klassiek als het moet. Het risico van uitbijters is geheel voor onze rekening.”

Klanten die iets langer op de uitslag moeten wachten omdat hun monster – vanwege de betrouwbaarheid - klassiek chemisch wordt onderzocht, krijgen hierover bericht.