Onkruid bestrijden in snijmaïs: begin op tijd!

29 mei 2017 - Expertartikel

Met de weersomstandigheden van dit voorjaar knalt het gewas de grond uit, maar dat geldt helaas ook voor het onkruid! Zeker vroeg gezaaide snijmaispercelen hebben grote moeite om het onkruid voor te blijven. Tijdig beginnen met onkruidbestrijding scheelt een hoop ellende!

Onkruid in mais

Bij maisteelt is optimale onkruidbestrijding een belangrijk element voor een geslaagd resultaat. Vaak wordt eenmalig een bespuiting toegepast, waarbij men nogal eens een hogere (‘veilige’) dosering kiest of een bredere middelenmix dan strikt noodzakelijk. Als dan
ook de toepassing aan de late kant is (6-bladstadium of nog later) kan sterke groeiremming ontstaan, met mogelijk opbrengstverlies als gevolg.
Om inzicht te krijgen in het risico op groeiremming is binnen de PPS Ruwvoer & Bodem in 2016 een proef uitgevoerd in Lelystad. Dit onderzoek liet zien dat minder, maar gerichter spuiten loont: De maisopbrengst was dan hoger dan met een eenmalige, relatief late  herbicidetoepassing. Slim onkruid bestrijden kan bij voorbeeld door twee keer te spuiten met een lagere dosering, door het gebruik van een bodemherbicide en naspuiten met een lage dosering, of door eggen en naspuiten met een lage dosering (bron: Marleen Riemens & Maureen Schoutsen, Wageningen University & Research, Praktijkonderzoek AGV).

Advies

Het advies voor een geslaagde snijmaisteelt luidt daarom om niet te lang te wachten met de eerste onkruidbestrijding. Op tijd spuiten - in kleinere mais - geeft minder groeischade, er blijven meer voedingstoffen beschikbaar voor de snijmaïsplant en dit is goed voor de uiteindelijke opbrengst!