Corona voorzorgsmaatregelen

Eurofins Agro is ondanks de coronacrisis volop in bedrijf. We nemen in- en extern allerlei maatregelen om ‘gezond te produceren’. Zodat de dienstverlening aan onze klanten – in wat voor ons het hoogseizoen is - op peil blijft.

Lees onderstaande berichten om op de hoogte te blijven.

December 2020
Na de persconferentie op 14 december werd het duidelijk dat maatregelen aangescherpt worden en meerdere bedrijven tijdelijk dicht moeten. Gelukkig kan Eurofins Agro wel open blijven en ook met de nieuwe maatregelen de dienstverlening naar onze klanten in stand houden. Onderstaande maatregelen die wij troffen zijn nog steeds van kracht en worden dan ook nog steeds nageleeft.

Oktober 2020
De maatregelen die in oktober zijn genomen hebben primair tot doel het virus buiten de deur te houden en de kans op onderlinge besmetting zo klein mogelijk te maken. Een overzicht:
- Iedereen die thuis kan werken, werkt thuis.
- Bezoekers worden alleen bij echte noodzaak toegelaten.
- Binnen het pand geldt een mondkapjes-plicht.
- Dagelijk wordt een ‘corona-ronde’ gelopen om de urgentie levend te houden.
- In contact met klanten / bij de monstername houden we afstand en nemen we hygiene-maatregelen in acht.

Daarnaast bereiden we medewerkers met een lab-achtergrond, maar die nu een andere functie hebben, voor om bij te kunnen springen in het lab. Daarmee creeeren we een poule van medewerkers die kunnen bijspringen als het nodig is.