pH maïsland vaak te laag: bekalken kan nog!

26 maart 2015 - Expertartikel

Eén op de drie maïspercelen op zandgrond heeft een pH onder de 5. Dat blijkt uit de analyseresultaten van maispercelen op zandgrond die dit voorjaar zijn bemonsterd.  De optimale pH voor mais op zand ligt rond de 5,5. Een te lage pH op mais kost al snel 10-20% opbrengst.

Slechts 50% van de percelen heeft een pH in het optimale traject, rond de 5,5.  “Dat is erg opvallend, want er zijn nogal wat uitdagingen voor de veehouderij met betrekking tot de maisteelt”, stelt Gerard Abbink. Hij is productmanager veehouderij bij Eurofins Agro. “Aan de ene kant moet er de komende jaren meer ruwvoer geproduceerd worden, aan de andere kant hebben derogatiebedrijven hun areaal mais met één derde moeten inkrimpen.  Een uitdaging van jewelste.”

Onder landbouwkundige norm

Daarbij komt nog dat de stikstofgebruiksruimte voor mais onder de landbouwkundige norm zit, en de fosfaatnormen eveneens verder aangescherpt zijn. Ook is een startgift fosfaat voor derogatiebedrijven niet meer mogelijk . Allemaal zaken die opbrengst kunnen gaan kosten. 

Te lage pH kost opbrengst

Gerard Abbink: “Een te lage pH op mais kost ook al snel 10-20% opbrengst. Hier valt dus door te bekalken, ondanks de uitdagingen rondom het mestbeleid, veel te winnen!”

Tussen het tijdstip van bekalken en de drijfmestgift moet minimaal 2 à 4 weken zitten. De pH van deze percelen kan nog gerepareerd worden als er nu bekalkt gaat worden. Eurofins adviseert om percelen met een pH onder de 5 dit voorjaar nog 2 ton kalk/ha te geven. Wanneer dit ingewerkt wordt, is na 4 weken de pH al weer voor een groot deel op orde. 

Onderhoudsbekalking

De pH op maïsland zakt doorgaans veel sneller dan op grasland. Om de pH op zandgrond goed op peil te houden moet er regelmatig bekalkt worden.  Gerard Abbink: “Wellicht is dat een deel van de oorzaak dat er zoveel maispercelen te zuur zijn volgens de bodemanalyses.  Veehouders signaleren het misschien vaak pas als er nieuwe grondonderzoeken zijn, waardoor we na elke 4 jaar weer moeten repareren. Een onderhoudsbekalking is beter voor de bodem dan een reparatie. Eigenlijk heeft maïsland op zandgrond bijna jaarlijks een onderhoudsbekalking van 1 à 1,5 ton nodig om de pH op peil te houden.”