PlantDoctor: snel zekerheid bij aantasting in sportvelden en openbaar groen

24 april 2018 - Expertartikel

Als u ziektes in de grasmat, planten of bomen constateert, wilt u als beheerder snel weten wat de oorzaak is. Alleen dan is een juiste behandeling mogelijk en kan het risico op verspreiding worden beperkt.

Oorzaak en gevolg van bepaalde symptomen zijn echter soms moeilijk uit elkaar te houden. Soms blijkt bijvoorbeeld dat de aantasting door bepaalde aaltjes kan leiden tot schimmels. Men spreekt  dan van een primaire en een secondaire aantasting. Behalve aaltjes, schimmels en bacteriën kunnen bovendien ook andere stressfactoren van invloed zijn op de plantgezondheid.

De PlantDoctor van Eurofins Agro stelt snel en betrouwbaar de diagnose en adviseert over noodzakelijke maatregelen om aantasting door ziektes en schimmels in de grasmat of openbaar groen tegen te gaan. Op basis van een visuele beoordeling en informatie over het ingezonden monster bepaalt de PlantDoctor welke maatregelen nodig zijn.

Meer weten? Neem contact op met emile.bezemer@eurofins-agro.com