Praktisch: advies in kg per hectare

13 november 2017 - Expertartikel

BemestingsWijzer vermeldt de resultaten van het grondonderzoek voortaan in kg per hectare. Een praktische verbetering ten opzichte van het oude verslag. Daarop werden de resultaten in mg per kg droge grond weergegeven.

De nieuwe eenheid op BemestingsWijzer is het resultaat van een omrekening van de waarde die het laboratorium heeft bepaald. De laboratoriumwaarde wordt vermenigvuldigd met de dichtheid van de bodem en met de dikte van de bemonsterde laag. Zo vermeldde een verslag voorheen bijvoorbeeld voor N een waarde van 1730 mg N per kg droge stof, nu wordt voor dat zelfde monster 4980 kg N per hectare vermeld. Dit is een waarde die beter te begrijpen is.

Kelder, keuken, tafel
Eurofins Agro meet met BemestingsWijzer diverse bodemfracties, waaronder:

De beschikbaarheid van nutriënten in de bodem voor het gewas, zou je kunnen vergelijken met een maaltijd.

Op je bord ligt het direct opneembare eten (beschikbaar), op tafel is meer eten te vinden dat je eenvoudig kunt opscheppen om je bord aan te vullen (voorraad) en in de keuken en in de kelder vind je eten dat je met wat extra moeite kunt nuttigen (de totale voorraad). Als je weet wat op tafel staat, weet je wat je nú hebt maar niet of er straks voldoende is. Als je alleen weet wat er in de keuken staat, weet je niet of er voldoende op tafel is gezet.

Zo is het ook in de bodem. Er is een direct  plantbeschikbare voorraad  en er is de (totale) bodemvoorraad. Beide zijn van belang. Bij bemesting is het daarom zaak om rekening te houden met de drie waardes die op het verslag worden vermeld. De adviezen voor reparatiebemesting en gewasbemesting zijn hierop afgestemd.