Prijs voor scriptie over organische stof in Zeeuwse akkers

29 november 2017 - Expertartikel

Christiaan Maljaars heeft voor zijn afstudeerscriptie over de ontwikkeling van organische stof in Zeeuwse akkers de Hissinkprijs van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) in ontvangst genomen.

Eurofins Agro krijgt al jaren vragen over het verloop van organische stof in de Nederlandse bodem. Eerder werd – met hulp van het databestand van Eurofins Agro - een studie gedaan naar het verloop van het organische stofgehalte op Nederlandse landbouwgronden. Hiermee kon het gemiddelde verloop van organische stof in de bodem gedurende de periode 1974 - 2017 op een rij worden gezet. Dat resulteerde in twee vervolgvragen: - kan er naar een langere periode worden gekeken, - kan er meer gefocust worden op perceelsniveau.
Om deze vragen beantwoord te krijgen, riep Eurofins Agro haar klanten op om oude grondverslagen (van nog in gebruik zijnde percelen) in te sturen. Dat leverde veel respons en zo werd een databestand gecreëerd van percelen waarvan ook grondonderzoek ouder dan 1974 aanwezig is. Het oudste verslag dateerde uit 1934 en langste reeks betreft de periode 1945-heden.

Organische stof

De beschikbare data waren de basis voor de afstudeerscriptie van Christiaan Maljaars. In zijn studie beperkte hij zich tot het verloop van organische stof van percelen in Zeeland. Uit de analyse van de data van de Zeeuwse akkers bleek dat het merendeel van de percelen een dalende tendens in organische stof-gehalte liet zien. Een ander deel toonde echter een hogere en stijgende tendens. Maljaars heeft vervolgens negen akkerbouwers bezocht en hen gevraagd naar onder andere het management van de bodem.

Uit deze studie bleek dat alle telers die een positieve organische stof-balans hebben, dat na verloop van jaren ook terug zien in een stijging van hun organische stof-gehalte en omgekeerd. Maljaars adviseert daarom om grondonderzoek te benutten voor monitoringdoeleinden en een organische stof-balans op te stellen met een adviseur. Hij benadrukt ook het belang van voldoende ruimte voor de aanvoer van organische stof. Organische stof heeft immers een groot aantal nuttige functies in de bodem. Naast stikstof- en zwavellevering zijn dat onder andere vochtbindend vermogen, verbeteren bewerkbaarheid grond en weerbaarheid.

Maljaars schreef de scriptie in opdracht van Eurofins Agro in het kader van zijn opleiding Tuin- en Akkerbouw aan Aeres Hogeschool in Dronten. De prijs werd uitgereikt op vrijdag 24 november 2017 door vicevoorzitter van de NBV Dr. Joke van Wensem op de Themadag Organische stof in de Bodem.

De NBV Hissinkprijs

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) kent eens per jaar de NBV Hissinkprijs toe, om en om aan een student van een universitaire opleiding (MSc) en een student van een HBO-opleiding. Het gaat er dan om wie in de voorafgaande twee studiejaren de beste scriptie of het beste afstudeerverslag heeft geschreven op bodemkundig terrein in de ruimste zin van het woord.
De Hissinkprijs is genoemd naar een Nederlandse bodemkundige die baanbrekend onderzoek heeft verricht naar de fysische en chemische eigenschappen van Nederlandse bodems. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500, - en een jaar gratis lidmaatschap van de NBV Meer over NBV: www.bodems.nl