Proefveldonderzoek in breedte van de landbouw

6 juni 2016 - Expertartikel

Het is lang niet bij iedereen bekend: Eurofins Agro heeft een aparte afdeling die zich bezig houdt met proefveldonderzoek. “Het past bij ons bedrijf om praktijk en onderzoek bij elkaar te brengen. Alleen dat helpt de sector echt verder”, vindt onderzoeker Karst Brolsma.

Door het hele land heen liggen op dit moment velden waarop Eurofins Agro in opdracht van externe opdrachtgevers onderzoek verricht. Karst Brolsma geeft leiding aan deze afdeling van Eurofins Agro en is trots op de resultaten die door het team worden neergelegd. “Eurofins Agro is meer dan laboratorium. Ooit is dit bedrijf opgericht voor en door boeren. Om boeren en tuinders verder te helpen en te zorgen voor productiezekerheid. Het proefveldonderzoek is het tastbare bewijs dat het bedrijf nog steeds met beide benen in de klei staat. Of in de zand- of veengrond, dat maakt niet uit.”

Hoe gaan jullie te werk?“Wij voeren opdrachten uit voor kleine of grote opdrachtgevers. Uiteraard wordt eerst met elkaar vastgesteld wat de onderzoeksdoelen zijn. Wat is daarvoor nodig? Vervolgens leggen we een proefveld aan met als doel alles zo optimaal te monitoren. We hebben natuurlijk het grote voordeel dat we alle mogelijkheden van het landbouwkundig laboratorium tot onze beschikking hebben!”

Wat voor soort proeven doen jullie?“De nadruk ligt op onderzoek voor bemestingsvraagstukken. Uiteraard heb je dan altijd te maken plantgezondheidsaspecten. Zo hebben we een mooi proefveld liggen waar we onderzoek doen naar gebreksziekten. Maar we kunnen ook een proef opzetten die vooral gericht is op bodemgezondheid, bodemleven of gewasgezondheid.”

Heeft Eurofins Agro zelf velden in eigendom?Nee, dat niet. Het is slimmer om per proef te kijken welke omstandigheden het meest geschikt zijn voor een proef. Dan is het niet altijd handig om afhankelijk te zijn van vaste locaties.

Wat is het voordeel van Eurofins Agro als onderzoekspartner?“Wij zijn een onafhankelijk onderzoeksbedrijf. Wij stellen neutraal vast wat er gebeurt. Wij zijn niet afhankelijk van de overheid, maar verkopen zelf ook geen bemestingsproducten. Als geaccrediteerd laboratorium doet Eurofins Agro niets anders dan de waarheid vaststellen op basis van objectieve meetgegevens. Altijd een eerlijk verhaal dus.”

Met wat voor partijen werken jullie samen?“Dat is zeer divers. Soms met hele grote marktpartijen, zoals Agrifirm. Maar we werken ook met kleinere bedrijven. We kunnen ook onderzoek uitvoeren voor een individueel landbouwbedrijf, een groep bedrijven, een studieclub. Onlangs hadden we een onderzoeksproject voor de gemeente Deurne. In de volle breedte kunnen we onderzoek uitvoeren: voor de veehouderij, akkerbouw, vollegrondsteelt, glastuinbouw, groenvoorziening en de sportvelden.  De breedte van onze expertise zetten we in op onze afdeling proefveldonderzoek. Denk ook aan bijvoorbeeld meststoffenleveranciers of veredelaars die een onderzoeksproject met ons kunnen opstarten.”

Is het proefveldonderzoek alleen op Nederland en Vlaanderen gericht?“Nee, we werken internationaal. Dat is ook logisch, want onze opdrachtgevers zijn vaak ook internationale partners. Op dit moment loopt er een onderzoek voor aardappelproductie in China. Daarin werken we samen met partijen als Delphy en Wageningen Universiteit (WUR). We onderzoeken hoe daar de zetmeelproductie verhoogd kan worden. Daarbij wordt sterk gekeken naar bodemvruchtbaarheid en de mogelijkheden van de grond om nutriënten na te leveren.”

En voor de glastuinbouw? Hoe doen jullie dat?We hebben in Wageningen bij onze hoofdvestiging een aantal kleine kassen die tot onze beschikking staan voor proeven. Daar kunnen we overigens ook andere proeven uitvoeren, op het gebied van plantgezondheid, die voor andere doelgroepen net zo relevant zijn. Maar voor de glastuinbouw geldt ook dat we graag dáár onderzoeken, waar de omstandigheden het beste resultaat kunnen geven. Dus dat kan overal zijn. Het is wel heel handig om ook proeven ‘aan huis’ uit te kunnen uitvoeren. De faciliteiten zijn er.”