Pw-getal

Uitkomst van de bepaling van fosfaat in de bodem met water. Het Pw-getal wordt weergegeven mg P205 /liter. Met het Pw-getal wordt een mix van direct beschikbaar fosfaat en nalevering van fosfaat gemeten.

Voor bouwland wordt de Pw-bepaling in de nieuwe fosfaatwetgeving per 1 januari 2021 vervangen door de P-Al-bepaling. Lees meer >