Pyrenochaeta lycopersici (kurkwortel)

Deze schimmelsoort kan in het substraat op wortelmateriaal overleven. Aantasting begint meestal pleksgewijs en treedt vaak in combinatie met Colletotrichum coccodes (zwarte spikkel) op.

Symptomen
Symptomen zijn zichtbaar op jonge wortels waarop bruine ingezonken plekken (lesies) ontstaan en zogenaamde kurklijsten. De hoofdwortels verkleuren donkerbruin, verdikken zich en barsten uiteindelijk open. Bij toenemende plantbelasting is de aantasting ook bovengronds te zien. Planten blijven in groei achter en bij veel instraling gaat de plant slap hangen.

Verspreiding
De schimmel kan overleven door rustsporen (microsclerotiën) te produceren. Infectie vindtplaats zodra er dan een waardplant aanwezig is. De schimmel groeit zeer traag en alleen aan de buitenkant van de wortels. Infectiedruk wordt gedurende het jaar langzaam opgebouwd.

Gevoelige gewassen: paprika, tomaat, etc.