Regels op een rij | KringloopWijzer

20 december 2018 - Expertartikel

Voor 15 mei 2019 moet u de ingevulde KringloopWijzer van 2018 indienen. Hier vindt u alle regels op een rij voor de bemonstering voor de KringloopWijzer plus een handige actieplan voor bemonstering.

De KringloopWijzer wordt gebruikt door overgrote deel van de melkveehouders in Nederland. De KringloopWijzer brengt eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld en laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralenbenutting. Efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten en minder verliezen van mineralen. Hierdoor kunt u uw bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen.

Eigen geteeld voer
Voor de KringloopWijzer moet van eigen geteeld voer de onderstaande informatie bekend zijn:

In de praktijk betekent dit dat van het ruwvoer een volledig voederwaarde-onderzoek, inclusief fosfaatbepaling, uitgevoerd moet worden. Als u een partij ruwvoer voor de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) moet laten onderzoeken, is het goed voor uw vee om deze naast voederwaarde en fosfaat, ook op de overige mineralen, inclusief sporenelementen, te laten onderzoeken. Hiermee kunt u de mineralenvoorziening van melkvee, jongvee en droge koeien optimaliseren en zo uw veestapel in topgezondheid houden. Met Voeding Compleet kunt u de kuilen uitgebreid laten onderzoeken.

DE REGELS

Let op: Wijzigingen BEX 2018

In de nieuwste versie van de Handreiking BEX zijn in de volgende onderwerpen wijzigingen doorgevoerd:

Bemonsteren van partijen en kuilen

Mengkuilen

Eigen geteeld krachtvoer

Grondmonsters

Grondmonsters zijn NIET verplicht voor de KringloopWijzer. Heeft u geen grondmonsters, of te wel P-AL cijfers, dan kunt u geen gebruik maken van fosfaat differentie. De bodem valt dan standaard in categorie hoog. Mocht uw bodem toch in neutraal vallen, dan scheelt u dit al gauw 20 kg fosfaat/ha. De grondmonsters blijven 4 jaar geldig. Is uw grondmonster ouder dan 15 mei 2015? Laat dan snel een grondmonster steken door uw monsternemer.

ACTIEPLAN VOOR 15 MEI

Vóór 1 januari:
•    BEX-waardige monsters nemen en het opmeten van bestaande gras- en maiskuilen met Voeding Compleet
•    Bepaal voor 31 december de voorraad voeders (ruwvoer, krachtvoer en bijproducten), meststoffen en dierlijke mest

Januari:
•    Percelen bemonsteren voor fosfaatdifferentiatie (monster blijft 4 jaar geldig)

Februari:
•    Mestmonster nemen en laten onderzoeken met de MestCheck

April:
•    Bemesting maïsland vastleggen via BemestingsMonitor

Vóór 15 mei:
•    KringloopWijzer over voorgaand jaar indienen

15 mei:
•    Uiterste datum voor aanvragen fosfaatdifferentiatie via de Gecombineerde opgave