Rekenen met pF-curve loont ​

19 februari 2018 - Expertartikel

Minimale grondbewerking, een gezond bodemleven en een goede vochthuishouding. Dat zijn voor Gijs Berbée van Naktuinbouw de drie basisvoorwaarden voor een optimaal bodembeheer. De pF-curve van Eurofins Agro is daarbij een onmisbaar instrument.

Berbée is Objectleider Bedrijfsvoering bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de teelt: “Zo’n tachtig verschillende gewassen op 13 ha in de vollegrond en in 4 ha kassen. Dat is ieder jaar weer een hele puzzel,” zegt hij. Naktuinbouw bewaakt in opdracht van het ministerie van LNV de kwaliteit van teeltmateriaal. Naktuinbouw keurt het materiaal bij zo’n 3.000 geregistreerde boomkwekerij-, groente- en bloemisterijbedrijven. Daarnaast doet zij onderzoek voor registratie- en/of kwekersrechtverlening van boom-, groente-, bloem- en landbouwgewassen. De laboratoria van Naktuinbouw ondersteunen de afdelingen Keuringen en Rassenonderzoek of toetsen op verzoek van bedrijven.  Het team Bedrijfsvoering, waar Gijs werkt, verzorgt de proeven van de onderzoeken in de kassen en op het veld.

Uniforme bodem

“De bodem moet in orde zijn. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van het land. Sinds twee jaar werken we met ‘niet-kerende grondbewerking’. Wij geloven sterk in de voordelen hiervan. Ik vergelijk het met je woonkamer. Die wil je toch ook niet iedere keer op z’n kop zetten? Zo is het ook met de bodem en het bodemleven.”
Iedere teelt laat een afdruk achter op de bodem, weet Berbée. “Aan het eind van een proef werken we het gewas onder. Alles wordt gekneusd. Land waar kool op heeft gestaan, laat een andere structuur achter dan land waar sla op gestaan heeft. Dit kan gevolgen hebben voor teelten in het volgend seizoen. We willen het land wat betreft kwaliteit zo egaal mogelijk hebben om onze proeven zo uniform mogelijk te laten groeien. Grondanalyses zijn daarbij voor ons onmisbaar. Op basis van die informatie weten we welke maatregelen we moeten nemen.”

Rekenen met pF-curve

De bodemstructuur en de bodemsamenstelling zijn van grote invloed op de vochthuishouding van de bodem. “Bodemvocht is essentieel voor een proef van goede kwaliteit. Deze kan per perceel enorm verschillen en zelfs binnen een perceel is er vaak variatie. We werken met de pF-curve in combinatie met bodemvochtsensoren om hiervan een beeld te krijgen. De pF-curve geeft informatie over de eigenschappen van de bodem, terwijl de sensoren inzicht geven in de actuele situatie.”
De teamleider legt uit hoe hij werkt met de data: “In pF-curve op het verslag staan twee lijnen die belangrijk zijn, namelijk de veldcapaciteit en het verwelkingspunt. Daartussen in ligt ergens het punt waarop je het vocht in de bodem moet aanvullen. Dit is het aanvulpunt. Meestal wordt deze bij een pF van 2,7 vastgesteld. Vervolgens kan je berekenen hoeveel je moet beregenen om je bodem weer aan te vullen tot de streefwaarde. Stel, de streefwaarde van de bodem is 40% water in de bodem en het aanvulpunt ligt bij 32% water. Dan moet je bij een bemonsterde laag van 250 mm (40% - 32%) x 250 = 20 mm beregenen om de bodemvocht weer aan te vullen.” Met behulp van de sensoren bepaalt Berbée steeds wat de actuele waarde van het bodemvocht is.

Nauwkeurig beregenen

“Een pF van 2,7 is in mijn optiek de beste waarde voor het aanvulpunt. In sommige gevallen kan je  een andere pF-waarde als aanvulpunt gebruiken. Dit kan afhangen van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld teeltperiode en gewassoort. Tuinders en akkerbouwers kunnen dit naar eigen inzicht zelf bepalen.
Hij besluit: “Dankzij nauwkeurig afgemeten beregening zorgen we voor een optimale groeisituatie. Dat komt de gewassen, en onze onderzoeksresultaten, dan ook ten goede.”

BemestingsWijzer Compleet

De pF-curve is onderdeel van BemestingsWijzer Compleet. Dit pakket is beschikbaar zowel voor de glastuinbouw en vollegrondsteelten als voor de akkerbouw en  bestaat uit een volledig grondonderzoek. Dit onderzoek bevat de volgende bodemparameters: 

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice >