Rendement beregening verschilt per perceel

17 juli 2014 - Expertartikel

Is het zinvol om in droge tijden te beregenen? Daar is niet een standaard antwoord op te geven. Dit moet met beleid gebeuren en kan per bedrijf en zelfs per perceel verschillend zijn. Gebruik in ieder geval de pF-curve van het bemestingsverslag om te bepalen hoeveel maximaal zinvol is.

Rendabel beregenen kan pas als de investering in apparatuur en brandstof op z’n minst wordt terugverdiend met een hogere opbrengst. Ook als u de apparatuur in huis heeft, is het niet vanzelfsprekend dat beregening uit kan. De dieselkosten voor beregening zijn hoog en het effect is per gewas verschillend.

Sinds dit jaar vermeldt Eurofins Agro op het verslag van BemestingsWijzer en BemestingsMonitor de pF-curve. Hiermee kunt u zien hoeveel water uw perceel maximaal kan vasthouden. Meer beregenen is nooit nuttig, want het wordt niet vastgehouden in de bewortelbare zone. Daardoor kan het naar diepere lagen uitspoelen of het spoelt af.

De pF-curve wordt bepaald met behulp van de bodemtextuur en organische stof. Het is de ‘zuigspanning’ van de bodem. Hoeveel water kan een bodem vasthouden? In het artikel Betere waterhuishouding door organische stof leest u dat u hier ook in uw organische stofmanagement op kunt sturen.

Suikerbieten op zandgrond

Zanddeeltjes zijn (relatief) groot, en de ruimtes (aggregaten) tussen de bodemdeeltjes dus ook. Zandgronden zijn slecht in staat om water vast te houden. Tegelijkertijd meldt het IRS dat beregenen op zandgronden wel degelijk een positieve invloed heeft op de suikerproductie bij suikerbieten. Bij zandgronden zult u vaak een klein beetje moeten beregenen. Veel in een keer heeft geen zin, want het verdwijnt direct. Uit cijfers van Unitip, het  teeltregistratie- en adviesprogramma voor suikerbieten van bietenverwerker Suiker Unie, blijkt dat beregening van suikerbieten op zandgrond over de afgelopen zes jaar gemiddeld 1.240 kilo extra suiker per hectare opleverde. Voor deze extra opbrengst is 57 millimeter water gegeven. Afgelopen seizoen (2013) leverden beregende bietenpercelen op zandgrond 1,41 ton meer suiker per hectare dan de niet-beregende. Een goed voorbeeld dus, dat beregenen op zandgrond wel degelijk zinvol kan zijn.

Consumptieaardappelen

En beregenen op het andere uiterste, zware klei? Zware klei houdt juist heel goed water vast. Veel te goed soms, waardoor de bodem verzadigd is. In droge periodes kunnen kleigronden langer vocht naleveren dan zandgronden. Ze zijn minder droogtegevoelig. Het is ook afhankelijk van het gewas. Uit ouder onderzoek is bekend dat bij consumptieaardappelen op zware klei een vijf ton hogere opbrengst per ha gerealiseerd wordt met beregening. Kortom: een standaard advies bestaat niet. Kijk naar het gewas, de grond, het actuele vochtgehalte en de te verwachten meeropbrengst!