Rundveedrijfmest bevat minder organische stof en N-min

16 augustus 2018 - Expertartikel

Rundveedrijfmest (mestcode 14) bevatte in 2017 minder droge stof en minder organische stof dan in de voorgaande jaren. Dat blijkt uit de mestanalyses van Eurofins Agro. 

Gemiddeld bevat rundveedrijfmest 92 kg droge stof per ton mest. De totale stikstofhoeveelheid is 4,0 kg per ton, waarvan 1,9 kg mineraal (N- min) en 2,1 kg organisch gebonden (N-org). De totale hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5 is 1,5 kg per ton. Deze hoeveelheden zijn de basis voor het bemestingsadvies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) en worden door RVO gehanteerd als forfaitaire normen. De werkelijke gehalten in dit jaar geanalyseerde monsters wijken daarvan af. 

Analyses 2017

De analyses van 2017 laten een hogere stikstofgehalte per ton zien. De mest bevat volgens deze analyses gemiddeld per ton 4,2 kg Ntot, waarvan 1,8 N-min en 2,4 N-org. Dit is een direct gevolg van hogere eiwitgehalten in het verse gras en de graskuilen van het afgelopen seizoen. Het fosfaatgehalte (1,4 kg/ton) is lager dan het gemiddelde (1,5 kg/ton). Dat is het resultaat van de ingezette lijn om voeders met minder fosfor te gebruiken in de sector. Het organischestofgehalte bedraagt 59 gram, terwijl dit in voorgaande jaren steeds tussen de 60 en 70 gram schommelt.

De gemiddelden van 2017 bevestigen dat de praktijk vaak afwijkt van de forfaitaire norm. In de praktijk blijken de verschillen vaak nog groter. De samenstelling van de mest kan per bedrijf en zelfs per stal verschillen. De hoeveelheid droge stof, stikstof, fosfaat, kali en organische stof hangt van verschillende factoren af. 
●    De samenstelling van het rantsoen
●    De hoeveelheid spoelwater
●    De ingezette krachtvoeders 
●    De samenstelling van de veestapel.

Tabel: Analyse resultaten rundveedrijfmest (mestcode 14) per ton mest (bron: Eurofins Agro)

JAAR

2017

2015

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

DS 78 80 80 92 90 93 87 90 86 82
OS 59 61 61 69 70 73 64 70 65 63
RAS 19 19 19 23 20 20 19 20 21 19
N-tot 4,2 4,1 4,1 4 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2
N-min 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2 2 2,1
N-org 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
P2O5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6
K2) 5,5 5,7 5,7 5,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,6
Mg) 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1
Na2O 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0.8 0,8 0,8 0,8

 

Handige pakketjes voor monstername

Als veehouder kunt u zelf inzicht verwerven in de samenstelling van de mest, met MestCheck van Eurofins Agro. Er zijn speciale pakketjes voor deze mestanalyses beschikbaar, met een orderformulier, instructies, een verzenddoos en fles. Het is handig om een aantal pakketjes op voorraad te nemen, zodat u een monster kunt nemen op het moment dat u het beste uitkomt. U betaalt de MestCheck pas achteraf.