Hogere S-gehaltes in vers gras werken door in kuil

12 november 2019 - Veehouderij

Als gevolg van de droge zomers van de afgelopen twee jaar wordt de najaarskuil steeds belangrijker. Een graskuilanalyse met S-index geeft inzicht of, en zo ja hoe, de beschikbare zwavel tijdens de groeifase van het gras effect heeft gehad op hoeveelheid en kwaliteit van het eiwit in de najaarskuil.

Recente VersGrasChecks laten gemiddeld een mooie kwaliteit zien. D‚Äče gehaltes mineralen zijn aanzienlijker hoger dan meestal worden aangetroffen. Dit geldt met name voor zwavel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoge S- index

Een hoog S-gehalte in vers gras leidt tot meer S in de kuil. De laatste tijd wordt bij analyses van de najaarskuil veelvuldig een hogere S-index aangetroffen door de hoge zwavelgehaltes in het gras. Dit brengt het risico’s van een overmaat van zwavel in het rantsoen met zich mee.

Inzicht in de S-index van de najaarskuil is bovendien nuttig om in te schatten  of er in het komende voorjaar een tekort aan zwavel dreigt. Een tekort resulteert namelijk in minder opbouw van essentiele aminozuren en heeft dus een ongewenste, mindere kwaliteit eiwit tot gevolg. Met de S-index kan er beter gestuurd worden op de bemesting voor de volgende snede. 

Uitgebreide analyse

Een uitgebreide analyse van de kuil, waarbij ook naar de S-index wordt gekeken, is daarom zeker zinvol. De onderzoekspakketten Voeding Compleet en Voeding Extra geven inzicht in de zwavel toestand van de kuil. Meer over de S-index vind je hier.

Neem contact op met uw monsternemer voor graskuilonderzoek.