Scheurmonster nog altijd een goed idee

7 mei 2018 - Expertartikel

In de nieuwe voorwaarden voor derogatie vervalt het verplichte scheurmonster bij graslandvernieuwing. Het blijft echter een goed idee dit onderzoek uit te voeren, omdat het inzicht biedt om de stikstofbemestingsruimte beter te benutten.

In april werd bekend dat de EU toestemming heeft gegeven voor derogatie in 2018 en 2019. Dat betekent dat bedrijven met minimaal 80 procent grasland tot 230 of 250 kg stikstof (N) uit dierlijke mest mogen uitrijden. De voorwaarden voor derogatie zijn op onderdelen aangepast. Een van de wijzigingen is dat grasland op zand- en lössgrond in 2018 en 2019 tot en met 31 augustus mag worden gescheurd voor graslandvernieuwing. Dit was 31 mei.

Ook verandert de verplichting voor de stikstofbemonstering. Als u na 31 mei grasland scheurt op zand- en lössgrond voor graslandvernieuwing, dan is een scheurmonster niet meer verplicht en geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare. Maakt u gebruik van graslandvernieuwing? Dan moet u zich hiervoor aanmelden bij de RVO. Ook als u op zand- en lössgrond grasland scheurt voor maïs, dan vervalt de stikstofbemonsteringsplicht. In dat geval geldt een korting van 65 kg stikstof.

Inzicht voor betere benutting bemestingsruimte

Hoewel de scheurmonsters niet meer verplicht zijn, is het uitvoeren van dit onderzoek nog steeds de moeite waard. Het geeft een beeld van de minerale stikstof (Nmin) en het stikstofleverend vermogen (NLV). Door op basis hiervan de stikstofbemesting op het gescheurde land aan te passen, creëert u extra bemestingsruimte op andere percelen.