Seleniumgehalte snijmaïs in 5 jaar gehalveerd

3 november 2014 - Expertartikel

Uit de eerste kuilcijfers van de snijmaïs blijkt dat er een duidelijk dalende trend zit in de gemiddelde gehaltes selenium (Se) van snijmaïs. Deze zijn in 5 jaar tijd gehalveerd. Een opvallende trend die nog veel vragen oproept.

Selenium is een belangrijk mineraal voor de gezondheid van het vee. Dat is bekend, maar wat betekent deze trend voor het gewas en wat is de reden van deze dalende trend? En wat kunnen we eraan doen? Hieronder behandelen we een aantal van deze vragen.

Is selenium van belang voor het gewas?

Selenium wordt vaak bijgevoerd. Een juiste, afgestemde, hoeveelheid is daarbij van belang. Want selenium is in tekorten, maar zeker ook zeker in overschotten schadelijk.  In planten is de werking van mineralen niet anders.  Een tekort van een micro-element kan in kleine hoeveelheden een gewas in de ontwikkeling beperken, ook al is de rest van het management goed. Net zoals een paar  mg seleniumtekort een koe van 650 kg kan ontregelen.

Selenium heeft in de plant ook een belangrijke functie als antioxidant. Daarmee wordt het gewas minder gevoelig voor bepaalde stresssituaties, zoals droogtestress. Van gewassen als aardappelen en granen zijn al diverse onderzoeken die bevestigen dat voldoende selenium tot hogere opbrengsten kan leiden. Ook voor snijmaïs is er een onderzoek beschikbaar waar seleniumbemesting 1 tot 2 ton droge stof meer opbrengst gaf in een situatie van droogtestress.  Toen de vochtvoorziening in orde was, werd er nauwelijks een effect gemeten.  Het onderzoek over dit onderwerp is zeer beperkt. In Europa heeft er nog nauwelijks onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van selenium op de opbrengsten van maïs.

Waarom daalt selenium in snijmaïs?

Het seleniumgehalte in het gewas is afhankelijk van de seleniumgehaltes in de bodem,  de bemesting, en de pH van de grond.  De bemesting via drijfmest is de laatste jaren lager geworden, en we beginnen daardoor ook dalingen van sporenelementen in de bodem te zien. Dalende selenium zijn ook in België bij diverse akkerbouwgewassen bekend.

Moeten en kunnen we er wat aan doen?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is meer onderzoek nodig.  Dit jaar hebben de lage gehaltes wellicht nauwelijks gevolgen gehad omdat er veel vocht beschikbaar was. Maar hoe is dat in andere jaren, met meer droogte? Het zou goed kunnen dat een gebrek dan wel tot lagere opbrengsten leidt. Daarnaast is het aannemelijk dat maïs vanwege de lagere bemestingsnormen steeds vaker in een stresssituatie komt. Micro-elementen als selelnium mogen vrij worden bemest. Als u daarmee de gewassen gezonder houdt, is dat zeker aan te raden.  Naast die bemesting is het belangrijk om de pH op orde te brengen. Een goede pH bevordert een goede Se-levering vanuit de bodem.

Hoe kan ik het gehalte selenium in de snijmaïskuil laten onderzoeken?

U kunt selenium in de kuil gemakkelijk laten onderzoeken via het sporenpakket bij uw kuilonderzoek.  Bent u daarin geïnteresseerd? Geef dit dan aan bij de aanvraag van het kuilonderzoek.

Ook het maïsland kunt u op selenium laten analyseren. Via BemestingsWijzer bouwland kunt u aangeven dat u de grond ook wilt laten analyseren op de sporenelementen. Geef ook dit bij de online aanvraag of via uw rayonmedewerker aan.