Snel en betrouwbaar uitslag over voederwaarde

6 februari 2018 - Expertartikel

Het analyseren van een kuilmonster vraagt in het laboratorium een aantal stappen. Eurofins Agro heeft vorig jaar flink geïnvesteerd om dit proces verder te optimaliseren. De onderzoeksduur is daarmee aanzienlijk verkort.

Een korte onderzoeksduur is belangrijk voor veehouders. Zij moeten binnen de wettelijke kaders een rantsoen berekenen en daarvoor moeten zij aanvullende voeders op tijd kunnen bestellen. Vier werkdagen nadat Eurofins Agro een kuilmonster heeft ontvangen, krijgt de boer uitslag over de voederwaarde. Wil hij een analyse van mineralen en sporenelementen, dan kost dat drie dagen extra.

Eurofins Agro heeft voor de analyse van kuilmonsters een efficiënte productielijn in het laboratorium opgezet. “Vorig jaar hebben we flink geïnvesteerd in moderne apparatuur”, vertelt Linda Keukens, projectmanager bij Eurofins Agro. “Voor een deel hebben we het ‘oude wagenpark’ vervangen. Daarnaast hebben we een extra robot voor de verwerking van de monsters aangeschaft. Ook hebben we geïnvesteerd in nieuwe analysetechnieken. De meetkamer werkt met zogenaamde ICP-AES- en ICP-MS-apparatuur. Hiermee is de mineralensamenstelling van een monster nauwkeurig te bepalen. Bovendien hebben we de processen beter op elkaar afgestemd bijvoorbeeld door NIRS-apparatuur op een logischere manier achter elkaar te plaatsten.”

Efficiënt proces

De kuilmonsters komen ’s avonds bij Eurofins Agro in Wageningen binnen. In het hoogseizoen zijn dat er zo’n 3.000 per dag. De volgende ochtend om zes uur halen de laboratoriummedewerkers de zakken uit de koelcellen. Zij scannen de barcode, noteren eventuele bijzonderheden en schudden het monster uit op een mengtafel.
Na het mengen wordt elk monster gewogen om het totaal gewicht te bepalen. Vervolgens gaan de monsters een nacht in de droogkast. De volgende dag volgt de verdere verwerking; drooggewicht bepaling, malen van het monster en opwerken van de monsters voor NIRS en een mineralenbepaling. Keukens en haar collega’s zijn blij met de nieuwe verwerkings- en analyselijn voor kuilmonsters. “We hebben een aanzienlijke verbetering gerealiseerd. Er is minder uitval en de betrouwbaarheid is erg groot,” zegt zij. “In een paar procent van de monsters blijkt NIRS nog onvoldoende nauwkeurigheid te bieden. Als wij een afwijking constateren, een zogenaamde uitbijter, volgt altijd een nat-chemische analyse. Deze analyse herhalen we twee keer. Zo zijn we voldoende zeker zijn van de uitslag. Als een nat-chemische analyse nodig blijkt, berekenen we trouwens niet door aan de klant. In dit laatste geval is het echter wel onvermijdelijk dat de onderzoeksduur langer is.”

De actuele onderzoeksduur*) voor gras- en maiskuilen is:

alleen voederwaarde
  4 werkdagen

voederwaarde + mineralen
  7 werkdagen

voederwaarde + mineralen + spoorelementen
  7 werkdagen

*) Gerekend vanaf het moment dat het monster bij het laboratorium wordt aangeleverd tot en met digitale verzending van het verslag. De tijd tussen monstername en aanlevering bij het lab is gemiddeld één dag.

Meer weten over voederwaardeonderzoek? Neem contact op met Eurofins Agro via klantenservice@eurofins-agro.com of 088 876 1010.