Snijmaïskuilen 2014: hoogste voederwaarde ooit

21 januari 2015 - Jaarcijfers

2014 was een topjaar voor de maïsteelt. Nooit eerder was de gemiddelde voederwaarde van snijmaïskuilen zó hoog als in het afgelopen jaar. De kuilen van 2014 bevatten gemiddeld 999 VEM en zelfs 388 g zetmeel.  De VEM-gehalten laten deze eeuw een constant stijgende lijn zien.

Aan de basis van deze uitzonderlijke kwaliteit staan , net zoals bij de graskuilen, uiteraard de bijzonder goede weersomstandigheden van 2014. Het was een vroeg voorjaar met veel warmte, zon, maar ook op tijd voldoende regen.  Dit heeft geleid tot een optimale beschikbaarheid van nutriënten vanuit de bodem en de gegeven bemesting. Dat is ook zichtbaar in de verhoogde P-gehalten van de maïskuilen dit jaar, van 1,9 naar 2,1.

 


 
2014
2013
5-jarig gemiddelde


Droge stof
366
355
358


VEM
999
986
986


VCOS %
77,3
76,6
76,6


DVE
54
54
53


OEB
-44
-41
-40


RE-totaal
69
72
72


NH-3 fractie
7,4
6,6
6,8


RE excl
64
67
68


Suiker
13
14
13


Zetmeel
388
365
363


NDF
345
365
368


NDF-vert %
51,8
53,2
53,6


ADF
190
201
202


ADL
16
16
16


P
2,1
1,9
2

 

 

 

 

 

 

 

Potentie van het gewas

“ Misschien kunnen we wel stellen dat in een jaar als 2014, de potentie van onze voedergewassen bij optimale nutriëntenlevering zichtbaar wordt”, zegt Gerard Abbink. Hij is productmanager veehouderij bij Eurofins Agro. “Een jaar met optimale omstandigheden.”

De stijgende lijn in voederwaarde is uiteraard niet alleen afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook de veredeling van maïsrassen speelt een rol. Die is de laatste jaren sterk gericht op een hogere VEM-waarde. Gerard Abbink: “Daar worden grote stappen in gezet.”