Spoor beginnende AM-haarden tijdig op

29 maart 2021 - Akkerbouw

Ben je in het najaar niet toegekomen aan AM-bemonstering? Geen punt, ook nu nog is het goed mogelijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van een eventuele AM-besmetting. Eurofins Agro werkt samen met Akkerweb, het platform waarin je de aaltjesresultaten digitaal kunt inzien en waar praktische adviesmodules zijn te vinden.

Aardappeltelers laten meestal in het najaar onderzoek op aardappelmoeheid (AM) uitvoeren om een besmetting vroegtijdig op te sporen. Ook in de volgteelt, bijvoorbeeld in graan of bieten, kunnen aardappelcysten nog betrouwbaar in het voorjaar worden aangetoond. De cysten zijn in het voorjaar nog vol met levend aaltjesmateriaal en dus is besmetting ook dan nog aan te tonen.

Voor pootgoedtelers is een AM-onderzoek noodzaak, voor telers van consumptieaardappelen is dit onderzoek vrijwillig. In beide gevallen geldt dat  AM-intensief onderzoek houvast biedt bij de beheersing van AM:

Grote pakkans

Het meest gangbare onderzoek voor aardappelmoeheid is AM-intensief 100 (Am-i 100) waarbij met een hoge detectiekans (meer dan 90%) beginnende haarden in kaart worden gebracht.  In het geval van een besmetting kunnen wij via DNA-onderzoek óók nauwkeurig de soort (Globodera rostochiensis of G. pallida) van de haard vaststellen. Zo weet je precies welke aardappelcystenaaltjes er aanwezig zijn in jouw perceel.

Eurofins Agro geeft de resultaten overzichtelijk weer op het verslag, voorzien van een heldere overzichtskaart. Zo is in één oogopslag duidelijk waar eventuele besmettingen in het perceel zich bevinden en welke soorten het betreft. Hier vind je een voorbeeldverslag en besmettingskaart.

Akkerweb

Met een eigen account op Akkerweb zijn je eigen onderzoeksresultaten  van het AM-i 100 onderzoek bovendien snel en gemakkelijk terug te vinden. Akkerweb is gratis en biedt alle perceelsdata op één plaats; zo zijn je gegevens van het perceel en met de bijbehorende onderzoeksresultaten van  Eurofins Agro en de historische data terug te zien.

Aanvullend onderzoek

Bij het AM-intensief onderzoek is ook aanvullend onderzoek op bietencysten mogelijk waarbij het aantal levenskrachtige bietencysten wordt geteld en ingedeeld naar betreffende besmettingsklasse.

Meer weten? 

Folder Grip op AM, inzicht met AM-intensief onderzoek.

Percelen opgeven?

Neem contact op met je monsternemer of stuur een e-mail naar onze klantenservice via klantenservice.agro@eurofins.com. Percelen zijn óók direct digitaal aan te melden bij Eurofins via eurofins-agro.akkerweb.nl.  Na aanmelding nemen wij contact en bespreken de tijd en plaats van monstername.