Stengelaaltjesbemonstering in de bollenteelt

12 juni 2015 - Expertartikel

Eurofins Agro is al een aantal jaar actief betrokken bij praktijknetwerken en de ontwikkeling van methoden voor stengelaaltjesbemonstering in de bloembollenteelt. Dit heeft al tot diverse nieuwe inzichten geleid en optimalisatie voor de aaltjesbeheersing.

Het praktijknetwerk ‘stengelaaltjes in het vizier’ heeft afgelopen twee jaar geopereerd met een groep tulpenkwekers. Het praktijknetwerk is begeleid vanuit PPO bloembollen. Het doel van dit praktijknetwerk was onder andere om te kijken of preventieve grondbemonstering een meerwaarde heeft in de bollenteelt en besmette percelen op kan sporen.  Hiermee kan preventief worden gekeken of een perceel vrij is van stengelaaltjes voordat er bollen worden geplant. De gehanteerde methode is  gelijk aan de bemonstering van het keuringsonderzoek voor eerstejaarsplantuien. 
Eurofins Agro onderzoekt het gehele monster met behulp van DNA-techniek. Uit het praktijknetwerk is gebleken dat deze wijze van grondbemonstering besmettingen aan het licht kan brengen en een goede managementtool is om percelen te monitoren. Zo kan tijdig worden ingegrepen. 

 

 

 

 

 

 

Zeefgrond

Tijdens het praktijknetwerk zijn ook een aantal monsters genomen van zeefgrond van tulpenpartijen. Het analyseren van zeefgrond zou een goede oplossing kunnen zijn voor kwekers om relatief gemakkelijk een partij na het rooien te controleren op stengelaaltjes. Eurofins Agro kijkt dit jaar verder naar de betrouwbaarheid van de analyse van zeefgrondmonsters en de beste werkwijze hiervan. Kwekers kunnen dit seizoen al zeefgrondmonsters insturen voor analyse. Een bemonsteringsprotocol, zakken en stickers zijn binnenkort beschikbaar.

 

 

Korting grondbemonstering KAVB

Eurofins Agro en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollen- cultuur (KAVB) willen preventieve monstername om stengelaaltjes te bestrijden, stimuleren. Als KAVB lid ontvangt u, net als vorig jaar, 40 euro korting per hectare als u 5 monsters per hectare laat nemen op vertoon van uw KAVB-ledenpas. 

Voor meer informatie over de grondbemonstering  of het insturen van zeefgrondmonsters kunt u contact opnemen met uw monsternemer of onze klantenservice.