Sterke relatie tussen fosfaat en hardheid peer

2 juni 2016 - Expertartikel

Een bemestingsproef van ZLTO en Delphy heeft een sterk verband aangetoond tussen het beschikbare gehalte fosfaat in de grond en de kwaliteit van peren. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CHECK-analyses van Eurofins Agro waarmee de plantbeschikbaarheid van nutriënten wordt gemeten.

In de proef werd in de teelt van Conference-peren gekeken naar de toegevoegde waarde van organische meststoffen. Meststoffen die zijn gebruikt in deze proef zijn onder andere vaste fractie rundveemest, groencompost, DCM-meststoffen en kipkorrels. De  referentie gebeurde met minerale meststoffen. De pluk van de peren was in 2014 halverwege augustus en begin september in 2015.

Opzet van de proef

Na de pluk is de kwaliteit van de peer gemeten. In 2014 was dat de hardheid en het brix-cijfer. In 2015 is naast de hardheid en brix ook het zetmeelgehalte gemeten. In de proef zijn heel veel metingen gedaan; grondonderzoek, droge stofonderzoek en plantsapmetingen. Ook het nieuwe bijmestonderzoek CHECK van Eurofins Agro werd ingezet om betrouwbaar vast te kunnen stellen wat de effecten zijn. De grond in de boomgaarden werd elk jaar meerdere keren bemonsterd. Dit onderzoek geeft goed weer hoeveel voedingsstoffen de bomen nog kunnen opnemen en geeft advies hoeveel bemesting er nog nodig is om te komen tot een goede opbrengst en kwaliteit van het gewas. Het CHECK-advies houdt rekening met de plant beschikbare nutrienten, maar ook met de naleveringscapaciteit van de bodem op basis van eerdere grondonderzoeken die hebben plaatsgevonden.

 

 

Duidelijke kwaliteitsimpuls met fosfaat

De resultaten van het onderzoek van ZLTO en Delphy worden nog verder op een rij gezet om de relaties tussen bodem, bemesting en kwaliteit vast te stellen. De eerste resultaten geven echter meer dan duidelijk aan dat er een relatie is tussen het beschikbare gehalte fosfaat in de grond en de kwaliteit van de peer. Deze relatie werd in beide jaren aangetoond. Het gemeten gehalte fosfaat in mei 2014 en 2015 had een positief verband met de hardheid van de peer. De resultaten uit 2015 tonen daarnaast aan dat het zetmeelgehalte in peren met een hoger gehalte fosfaat in de grond mogelijk daalt. Dit verband is echter minder duidelijk dan het verband met de hardheid van de peer.

 

 

Goed monitoren tijdens seizoen

Al met al tonen de resultaten aan dat het voor perentelers zeer nuttig is om het beschikbare gehalte fosfaat in de bodem te monitoren tijdens het seizoen. “Het verband tussen de kwaliteit en de hoeveelheid beschikbare fosfaat kwam heel duidelijk naar voren”, stelt Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij Eurofins Agro. “Het CHECK-onderzoek toont eenvoudig vast hoeveel plantbeschikbare nutriënten aanwezig zijn en wat aandachtspunten zijn. Maximaal 2 werkdagen na de bemonstering volgt de uitslag van het onderzoek." 

De bemestingsproef van ZLTO en Delphy is gefinancierd door de provincie Zeeland. De uitvoering gebeurde door Mw. G. Brouwer van Delphy. De rapportage (incl. de statistische analyse) wordt in samenwerking met R&D/proefvelden van Eurofins Agro (Dr. K. Brolsma) uitgevoerd. Het project is uitgevoerd in samenwerking met alle toeleveranciers in Zuid-West Nederland.