Telers: problemen door neerslagtekort én overschot

22 december 2014 - Expertartikel

65 procent van de akker- en tuinbouwers verwacht dat het gewas de komende jaren meer last krijgt van overvloedige regenval of juist droogte. Dat blijkt uit klantonderzoek van Eurofins Agro. Tegelijkertijd geeft 60% aan over onvoldoende hulpmiddelen te beschikken om de vochtvoorziening van de percelen te sturen.

Productmanager Arjan Reijneveld van Eurofins Agro herkent de uitkomsten van het onderzoek onder klanten. “Ik denk dat ‘watermanagement’ één van de belangrijkste vraagstukken voor telers is de komende jaren. Door de klimaatverandering is er vrijwel elk jaar wel iets aan de hand: óf te droge periodes óf periodes met veel te veel neerslag.”

Te droog of te nat

Té droge en té natte periodes komen volgens het KNMI en klimaatwetenschappers steeds vaker voor. “Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de bodem en de nutriënten in de bodem. Eerder dit jaar hebben we al cijfers gepubliceerd over borium in de bodem, een micro-element dat zeer snel uitspoelt. De gehalten nemen af in de bodem, mede als gevolg van de klimaatverandering. Dat wil je voorkomen. Er zijn wel maatregelen tegen te nemen, maar dan moet je eerst weten wat onder andere de bindingscapaciteit van de bodem is. Hoeveel water kan een perceel bergen?”

Voorkom uitspoeling nutriënten

Beregening zal vaker nodig zijn in de nabije toekomst, doordat droge periodes zich vaker aandienen. Ook daarover zijn de klanten van Eurofins Agro geënquêteerd. Ruim 80% van de akker- en tuinbouwers weet niet hoeveel hij maximaal per perceel kan beregenen zonder dat de nutriënten af- of uitspoelen. Arjan Reijneveld: “Om deze reden zetten wij sinds dit jaar de pF-curve op het verslag van onze onderzoeken BemestingsWijzer en BemestingsMonitor. Daarmee kan elke teler zien hoeveel hij maximaal kan beregenen per perceel. Dit is sterk afhankelijk van de textuur van de bodem en het gehalte organische stof. Op zandgrond kan je beter vaak een klein beetje beregenen, terwijl kleibodems veel makkelijker grote hoeveelheden kunnen verwerken.”

Wereldwijd probleem

Problemen door een tekort of overschot van water nemen wereldwijd toe. De expertise van Eurofins Agro op dit gebied wordt ook in andere landen ingezet. Zo was Reijneveld bijvoorbeeld één van de sprekers op een internationaal symposium More crop per drop in Argentinië en bij Support and consultation mission for soil fertility and water management in Georgië. “Vaak wordt water los gezien van nutriënten in de bodem. Maar als de watervoorziening goed is, maar je hebt de nutriënten en bijvoorbeeld organische stof niet op orde in de bodem, heeft het gewas alsnog last. Voldoende (en niet teveel) beschikbaar water en voldoende voedingsstoffen zijn allebei nodig voor een optimale oogst en gezond gewas. De kennis om dat te realiseren is van groot belang. De pF-curve is daar een belangrijk hulpmiddel bij.”