Textuurdriehoek nu ook voor veen

13 november 2017 - Expertartikel

Voor minerale gronden (zand/klei/löss) bestaat al een aantal jaren een textuurdriehoek waarmee de grondsoort kan worden bepaald. Voor venige gronden kon dit nog niet. BemestingsWijzer vermeldt vanaf nu ook bij venige gronden een textuurdriehoek met de naam van de grondsoort.

De textuurdriehoek voor venige gronden heeft als input het organische stofgehalte en de klei/silt/zandbepalingen. In Nederland is venig zand, venige klei, zandig veen, kleiig veen en pure veen te vinden. 

Meer weten over de grondsoort en een bemestingsadvies?  Vraag BemestingsWijzer aan.