Tien tips voor een optimale maïsteelt

18 april 2014 - Expertartikel

Kwaliteit en opbrengst: dat zijn de zaken waar een goede ruwvoerproductie op gericht moet zijn. Dit bespaart kosten voor de aankoop van krachtvoer en geeft een optimale melkproductie. Het fundament onder een lage kostprijs per kilo melk. Tien tips voor een optimale snijmaïsteelt.

Onderstaande tips geven u handvatten voor een zo goed mogelijke ruwvoerteelt. Ze zijn samengesteld door het Ruwoerplatform, waarin Eurofins Agro samen met Wageningen UR, Limagrain, Barenbrug, ForFarmers Hendrix en PPP Agro Advies in participeert.