Tijdig signaleren met vrijwillig AM-onderzoek

19 oktober 2018 - Expertartikel

Om besmetting met Globodera pallida aan te pakken heeft de aardappelsector een actieplan in werking gesteld. Belangrijkste punten zijn het vergroten van bewustwording en het stimuleren van vrijwillig AM-onderzoek.

U heeft de mogelijkheid om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen en problemen te minimaliseren door de juiste maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om extra hygiënemaatregelen en inzet van juiste rassen. Daarnaast is het zaak om gevonden besmettingen nauwkeurig te blijven monitoren en virulente populaties tijdig te signaleren.

Uit de praktijk en uit resultaten van TBM-monitoring is gebleken dat AM-populaties binnen één bedrijf en zelfs ook binnen een perceel sterk in virulentie kunnen verschillen. Om AM-besmettingen en verdachte populaties per ras op te sporen adviseren wij het volgende:

Om de vinger goed aan de pols te houden en verdachte populaties op te sporen raden wij aan om na elke teelt vervolgonderzoek uit te voeren op eerder bemonsterde hectareblokken. Aanvullend kunt u plekken waar aardappelen achterblijven in groei en bloei extra laten bemonsteren.

Monstername met GPS

Wij bieden de mogelijkheid om de monsternamelocatie voor AM-zetmeel nauwkeurig vast te leggen. Het kaartje van het bemonsterde oppervlak wordt samen met bijbehorende x, y-coördinaten overzichtelijk op het verslag weergegeven. De bemonstering en het kaartje kan ook direct in Akkerweb aangevraagd en opgeslagen worden. De resultaten zijn zo altijd nauwkeurig te herleiden en kunnen vervolg bemonsteringen altijd exact op dezelfde locatie in het perceel worden genomen.

Inzicht en advies

U ontvangt een overzichtelijk verslag waarbij het aantal levende eieren en larven per 200 ml en de verhouding van de soorten G. rostochiensis en/of G. pallida wordt weergegeven. De soort-determinatie wordt met behulp van een DNA-test uitgevoerd. Met de uitslag kunt u samen met uw adviseur kijken welke rassen u het beste kunt telen en of extra maatregelen nodig zijn. U kunt op Akkerweb rechtstreeks met uw uitslag naar NemaDecide Geo. Zo kunt u ook scenario’s vergelijken welke rassen in uw situatie de hoogste netto opbrengst geven en of bijvoorbeeld de inzet van granulaat rendabel is in rijentoepassing of volvelds. Afhankelijk van gevonden aantallen levende eieren en larven is aanvullend een rassenkeuzetoets mogelijk. Indien gewenst kan onze rayonmedewerker u hierover nader informeren.

Aanvraag monstername

Wilt u percelen opgeven voor monstername? Of heeft u meer informatie nodig? Neem dan contact op met uw rayonmedewerker of bel klantenservice via 088 876 10 10 of mail via klantenservice@eurofins-agro.com 

U kunt uw percelen ook digitaal aanmelden. Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met uw specifieke wensen. Ook bemonstering in het voorjaar in bijvoorbeeld bieten of graan is prima mogelijk. Na aanmelding nemen wij contact met u op en spreken dan tegelijkertijd het moment van monstername af.