Tip: kijk nu naar S-index vorige kuilen

7 mei 2018 - Expertartikel

Doordat het lang koud is geweest in het voorjaar, is zwavel in de bodem nog weinig mobiel. Soms is bijmesten met zwavel ook voor de tweede snede nog nodig. Het verloop van de S-index in de kuilen van de afgelopen jaren geeft hiervoor een goede indicatie.

Eurofins Agro heeft het kengetal S-index ontwikkeld om de zwavelvoorziening beter te kunnen beoordelen. De S-index is gebaseerd op de eiwitsamenstelling, de celwanden in relatie tot het groeistadium én het zwavelgehalte.
Als de S-index in de eerste en tweede snede op uw bedrijf structureel lager is dan 95, dan is een extra S-gift het overwegen waard. Zeker nu na de koude seizoenstart de beschikbaarheid van zwavel beperkt is. De geschiedenis van de S-index op uw kuilanalyses is dus interessante informatie.

Goede N-benutting en eiwitkwaliteit

Zwavel (S) is een onmisbaar voedingselement voor gras. In het voorjaar is zwavel van belang voor een goede N-benutting en voor de kwaliteit van het eiwit. In het voorjaar, als de S-levering door de bodem en de uitgereden drijfmest nog niet op gang is gekomen, is het gras voor de zwavelvoorziening volledig afhankelijk van kunstmest.