Tip: zo lever je mestmonsters aan

2 oktober 2019 - Loonwerk en transport

Voor een goed verloop van het mestonderzoek is het belangrijk dat de monsters netjes worden aangeleverd. Monsters die niet goed verpakt zijn, mag Eurofins Agro niet in behandeling nemen en moeten worden gemeld bij de toezichthouder NVWA.

Voor mestonderzoek gelden in Nederland strenge eisen. Eurofins Agro moet zich hier wettelijk aan houden. Dit betekent dat wij bij binnenkomst van de monsters, de monsters moeten beoordelen op de staat van de verpakking. Is de verpakking nog gesloten en zijn er geen beschadigingen of andere opvallende zaken aan de orde? Soms ontvangen we monsters die zijn gerepareerd of zijn overgegoten in een nieuwe verpakking omdat de oorspronkelijke verpakking kapot gegaan is. Ook deze mogen we niet in behandeling nemen zonder overleg met de NVWA.

Over monsters die worden tegengehouden, kan de NVWA het volgende beslissen:

Als mestmonsters op de juiste manier zijn aangeleverd, kunnen wij zorgen voor een vlotte afhandeling van het onderzoek en de verslaglegging.

Een paar tips:

Het onderzoek bij Eurofins Agro is geaccrediteerd door de RVA en kunt u er in alle tijden vanuit gaan dat de analyses aan de eisen voldoen.