Top tips nazorg maisperceel

18 september 2018 - Expertartikel

De meeste veehouders hebben de mais in de kuil zitten. Nu kunt u gaan nadenken over de vervolgstappen. Wat voor grondbewerkingen moet u nog doen? Moet u uw perceel nog bekalken? Welk vanggewas gaat u inzaaien? De nazorg van het maisperceel is van groot belang. Daarom hieronder een aantal tips om het maisperceel zo goed mogelijk klaar te maken voor het volgende jaar:

Kortom, na het oogsten van mais komt er meer kijken dan men in eerste instantie bedenkt. Vooral na een extreme zomer. Daarom is het belangrijk om de kwaliteit en staat van uw bodem goed in kaart te brengen. De BemestingsWijzer van Eurofins Agro geeft inzicht in de staat van de bodem. Wij helpen u graag goed voorbereid het volgende maisseizoen in.