Uitrijden drijfmest mag vanaf 15 maart

26 oktober 2020 - Nieuwsberichten

De startdatum voor het uitrijden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op maisland is teruggezet naar 15 maart. Hiermee hebben maistelers en loonwerkers 2,5 week langer de tijd om mest uit te rijden dan het oorspronkelijke voorstel, waarin de startdatum op 1 april stond.

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil met het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn onder andere zorgen voor een preciezer afgestemde bemesting en minder uitspoeling van meststoffen door in een drogere tijd van het jaar pas uit te rijden. Onderdeel van dat plan was het terugzetten van de start van de uitrijperiode van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib voorafgaand aan de teelt van maïs op zand- en lössgrond van 15 februari naar 1 april. De einddatum zou blijven staan op 15 september. Dat zou het werkseizoen met zes weken verkorten en voor vele loonwerkers problemen geven met de capaciteit om het werk uit te voeren.

Recent werden hier Kamervragen over gesteld aan de minister. Ook was veel kritiek vanuit de sector op de maatregel. In het beantwoorden van de Kamervragen gaf Schouten aan dat de startdatum niet langer op 1 april zal staan maar 15 maart zal worden. Voor 2021 en 2022 zal 15 maart tot 15 september de periode zijn voor het uitrijden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op maisland. Na twee jaar zal met het zevende actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn de uitrijperiode opnieuw bekeken worden.