Uitrijperiodes mest verschuiven

30 juli 2019 - Expertartikel

De uitrijperiode van vaste, strorijke dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland verschuift. Dat geldt ook voor het uitrijden van drijfmest op bouwland.

Vaste, strorijke dierlijke mest

Op klei- en veengrond op grasland mag vaste, strorijke dierlijke mest in 2019 worden uitgereden in de periode van 1 februari tot en met 15 september. Het jaar daarna begint de uitrijdperiode 2 maanden eerder. Deze duurt dan van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020.

Drijfmest

De uitrijperiode van drijfmest op bouwland verschuift eveneens. Vanaf 2019 is de uitrijperiode van 16 februari tot en met 15 september.

Bron: RVO Nederland