Van Dam: vrijstelling voor scheuren grasland

4 augustus 2016 - Expertartikel

Er komt een vrijstelling voor het scheuren van grasland op zand- en lössgrond voor percelen die onder water hebben gestaan. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken verwacht dat deze regeling er snel kan komen, zo heeft hij de Tweede Kamer in een brief laten weten.

De vrijstelling is één van de besluiten die worden opgesomd in de brief naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in Oost-Brabant en Noord-Limburg in de maand juni.

Naast de vrijstelling kijkt de staatssecretaris met LTO ook naar de mogelijkheden van herstelbemesting. De huidige regelgeving laat een herstelbemesting toe bij overschrijding van 50 millimeter in een etmaal of 60 millimeter in twee aaneengesloten etmalen en van een verwachte opbrengst die minstens 25 procent lager is. Het is lastig om dit aan te tonen. Het aanmelden is is volgens de staatssecretaris eenvoudig via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), maar op het bedrijf moet wel een onderbouwing van de twee voorwaarden blijken. Daarbij is een taxatierapport vereist.  Vandaar dat de staatssecretaris samen met LTO bekijkt of dit groepsgewijs voor meerder percelen kan worden beoordeeld. Hij kijkt daarnaast welke informatie van de waterschappen daarbij behulpzaam kan zijn.

Van de regeling voor herstelbemesting wordt al behoorlijk gebruik gemaakt. Ruim 100 ondernemers hebben een aanvraag gedaan.

 

 

Bron: LTO en Ministerie van Economische Zaken