Vanggewas onderzaaien: ja of nee?

20 december 2018 - Expertartikel

Vanaf volgend jaar moet er op zand en löss bij snijmais een vanggewas worden gezaaid  vóór 1 oktober. Maar hoe pakt u dit aan? In het afgelopen jaar was de mais door de droogte al wel voor 1 oktober geoogst. U kunt er echter niet vanuit gaan dat 2019 dezelfde weersomstandigheden heeft. Dus moet u keuzes maken.

In het artikel “Vanggewas op zand en löss: stil zitten is geen optie” (Vakblad Grondig, november 2018) concluderen Jacqueline van Ulen MSc, en ing. Brigitte Kroonen-Backbier van Wageningen UR Open Teelten dat vroeg zaaien geen garantie is voor een vroege oogst. Eurofins Agro leverde voor dit onderzoek data aan over het aantal kuilmonsters dat de monsternemers hebben gestoken en de opgegeven oogstdatum door de teler.

Uit de data blijkt de zaaitijdstippen van 2016 en 2018 vergelijkbaar zijn, maar de oogsttijdstippen niet. In 2018 is 30% van de snijmais geoogst in augustus en 70% in september. Terwijl in de jaren 2014 tot en met 2017 meer dan 50% van de mais nog na oktober is geoogst. Het is dus erg belangrijk om in 2019 een weloverwogen keuze te maken. 

Er zijn twee mogelijkheden:

-  U kiest  ervoor om een (ultra)vroeg maisras  te zaaien om de kans te vergroten dat de mais op tijd rijp is. Houdt er rekening mee dat loonwerkers rond de maisoogst een vol agenda hebben.

-  U kiest  ervoor om een vanggewas onder te zaaien. Het risico is dan dat het vanggewas uw maiskwaliteit en de opbrengst verslechterd.