Veedrinkwater kan smakelijker

2 april 2019 - Expertartikel

Schoon drinkwater is belangrijk voor een goede melkproductie. Melk bestaat voor 88% uit water, voor elke liter melk heeft een koe 3 liter water nodig. Dus als een koe minder drinkt, is er ook minder water beschikbaar voor de omzetting naar melk. Onsmakelijk water zorgt voor een verminderde water- en voeropname en dus ook voor een lagere melkproductie.

Uit alle data van Eurofins Agro blijkt een structurele afwijking in hardheid, ijzer en pH. Een kwart van de monsters heeft een afwijkende pH en zelfs bijna de helft valt niet binnen de streefwaardes voor hardheid. In mindere mate zijn ook problemen met de ijzerwaardes gevonden; 10 procent is te hoog.

Een structurele afwijking tast de smakelijkheid van het water aan, omdat deze sterk is gerelateerd aan de pH, hardheid en ijzer. Hierdoor zal uw melkvee minder drinken, terwijl water zeer belangrijk is.

Onsmakelijk water is dus onwenselijk, maar komt toch regelmatig voor in Nederland. De laatste jaren wijken de pH-waardes minder af, maar hardheid en ijzer blijven een structureel probleem. Het is dus een thema dat meer aandacht verdient.

Problemen door afwijking pH en ijzer

Naast de verminderde wateropnames geven pH en ijzer ook andere problemen. Een te hoge pH kan zorgen voor spijsverteringsproblemen. Het heeft een laxerend effect, waardoor er meer water wordt afgescheiden via de mest dan gebruikt kan worden voor de omzetting naar melk. Een te lage pH zorgt voor sterkt verzuurd water wat kan leiden tot acidose.

Een te laag ijzergehalte kan resulteren in ijzertekort in de koe met als gevolg diarree en een verminderde opname van andere elementen (koper en zink). Een te hoog ijzergehalte kan zorgen voor roest en aanslag in de leidingen.

Wat kunt u doen bij afwijkende waardes?

Inzicht in uw watergehaltes

Wilt u weten hoe het zit met de watergehaltes in uw stal? Doe dan de WaterCheck! Eurofins Agro analyseert het water op meerdere microbiologische en chemische samenstellingen.