Veel verschil in eiwitkwaliteit eerste snede

28 juni 2019 - Expertartikel

Dit jaar is de eerste snede in grofweg drie etappes gemaaid. Een groot deel rond Pasen, een ander deel de eerste week van mei en de laatste etappe rond half mei. Uit onderzoek van Eurofins Agro blijkt dat deze verschillen in maaimomenten voornamelijk hebben geleid tot verschillen in eiwitkwaliteit.

Weinig veroudering door koude weer

Ondanks het grote tijdsverschil in maaimoment zijn de verschillen in verteerbaarheid klein. Dit komt door de lage temperaturen van dit voorjaar. De veroudering van gras is mede afhankelijk van temperatuur. Bij warme temperaturen treedt er sneller verhouting op en is het gras trager verteerbaar.

Veel verschil in eiwitkwaliteit

De verschillen in het oplosbaar ruw eiwit (RE) zorgen voor veel verschil in de eiwitkwaliteit. Hoe hoger het percentage oplosbaar RE, hoe onbestendiger het eiwit in de pens van de koe. De kuilen die later zijn gemaaid zijn dus aanzienlijk bestendiger. Dit komt voornamelijk doordat deze kuilen met een hoger droge stofpercentage zijn ingekuild.

Tabel: gehaltes in diverse eerste snede kuil 2019.

  eind april begin mei half mei
droge stof per kg 391 362 439
VCOS 82 81 80
RE totaal 196 185 191
% oplosbaar RE 69 66 61

 

Wilt u meer weten over eiwitkwaliteit in graskuilen? Bekijk ons schema over hoe de eiwitfracties zich met elkaar verhouden. Zo krijgt u inzicht in de eiwitkwaliteit in uw kuil.