Veel zwaveltekort in voorjaarsgras

5 juni 2019 - Expertartikel

23% van het voorjaarsgras heeft een zwaveltekort, dit blijkt uit het vers gras onderzoek van Eurofins Agro. “We zien een te lage verhouding tussen zwavel en eiwit, wat duidt op een zwaveltekort.” Aldus Sabrina Podesta, accountmanager Eurofins Agro. 

Te koud en droog

Zwaveltekort wordt veroorzaakt door het koude en droge voorjaar. Door gebrek aan vocht en warmte komt de mineralisatie slecht op gang. Waardoor er maar zeer beperkt zwavel (S) vrijkomt uit de bodem en de gegeven bemesting slecht wordt opgenomen. 
Maar niet alleen het zwavelgehalte in het gras is lager, ook het fosforgehalte is zo’n 10 tot 20% lager dan normaal. Allemaal veroorzaakt door het koude, droge voorjaar.

Lagere eiwitopbrengst en kwaliteit

De gevolgen van zwaveltekort zijn te merken in uw eiwitopbrengst en –kwaliteit in gras. S is voor planten essentieel om stikstof (N) in eiwit om te kunnen zetten. Een tekort aan S leidt daardoor gemiddeld tot wel 10% lagere eiwitopbrengst in gras. Naast een effect op opbrengst, zorgt een tekort ook voor een lagere eiwitkwaliteit. Het gras bevat dan minder bestendig eiwit. 

Inzicht in de zwavelvoorziening

Naast een dalende depositie van zwavel uit de lucht dalen ook de gehaltes in de bodem. Dit heeft tot gevolg dat er steeds grotere hoeveelheden S nodig zijn. Heeft een zwaveltekort uw eiwitopbrengst en –kwaliteit beïnvloedt? De S-index op uw kuilanalyse geeft antwoord. De S-index toont het effect van de zwavelbemesting op het grasland. In de onderstaande tabel ziet u de richtlijnen voor een betere zwavelvoorziening. Informatie waarmee u in met de volgende snede rekening kunt houden. 

Zo gebruikt u de S-index

 

S-index kleiner dan 85

S-index tussen 85 en 92 

S-index tussen 92 en 108

S-index tussen 108 en 115

S-index groter dan 115

Zwavelvoorziening 

Tekort

Krap

Optimaal

Ruim

Overmaat

Advies

U mist 10 -  20% droge stofopbrengst. Indien u niet of weinig S heeft bemest kunt u via kunstmest meer zwavel geven.

Indien u niet of weinig S heeft bemest kunt u via kunstmest meer zwavel geven.

U hoeft geen veranderingen aan te brengen in de S-bemesting voor het volgende groeiseizoen.

Bemest geen S meer voor de volgende snede.

S-gehalte in  uw kuil is erg hoog. Let hierop tijdens het samenstellen van het rantsoen. De opname van koper (Cu) en selenium (Se) kan ik gevaar komen. Indien u veel S heeft bemest, dient u voor deze snede in het vervolg een lagere gift aan te houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer inzicht in de zwavelvoorziening met S-index? Laat uw kuil onderzoeken op Voeding Compleet, dan bent u verzekerd van handvatten voor de volgende snede.