Verbeterde waardering van roofaaltjes

7 februari 2017 - Expertartikel

Roofaaltjes worden gebruikt als indicator voor de ontwikkeling van het bodemvoedselweb en kan aanvullend bij het onderzoek naar schadelijke aaltjes worden aangevraagd.

De analyse van roofaaltjes wordt uitgevoerd op basis van DNA-onderzoek. De weergave van de gevonden roofaaltjes op het verslag is verbeterd.

Roofaaltjes - kwaliteit van het bodemvoedselweb

Naast plant-parasitaire aaltjes zijn er veel goede aaltjes in de bodem die bijdragen aan de bodemgezondheid. Aaltjes komen voor op alle niveaus in de voedselpiramide zoals bacterie- en schimmeletende aaltjes. Roofaaltjes staan aan de top van het bodemvoedselweb en eten andere bodemorganismen waaronder aaltjes. De hoeveelheid roofaaltjes zegt daardoor iets over de kwaliteit van het bodemvoedselweb. In een verstoorde bodem komen weinig roofaaltjes voor doordat deze gevoelig zijn voor stress en voldoende voedsel nodig hebben. In een gezonde bodem met een gebalanceerd en vitaal bodemleven komen veel roofaaltjes voor. 

Verbeterde waardering

Voorheen werden de roofaaltjes uitgedrukt als een absoluut getal van de aantallen Mononchida en Dorylaimida. De waardering was gebaseerd op eerste inzichten dat minder dan 25 roofaaltjes duiden op een verstoord bodemvoedselweb. In veel gevallen kwam het voor dat één van de twee groepen roofaaltjes als goed werd gewaardeerd en de andere waardering als slecht. Dit leidde tot tegengestelde conclusies en verwarring. 

Vanaf 7 februari 2017 is de weergave en de waardering van de roofaaltjesmodule aangepast. In plaats van de aantallen per 100 ml wordt de waardering uitgedrukt in verschillende waarderings-klassen. De waardering loopt van 0 (geen tot zeer weining roofaaltjes) tot en met 6 (zeer hoog aantal roofaaltjes). Deze klassen zijn gebaseerd op gemiddelden van de afgelopen jaren en geven een beter beeld van de ontwikkeling van het bodemvoedselweb ten opzichte van andere gronden.

afbeelding: Dorylaimida. 

Wilt u naast de schadelijke aaltjes uw grond ook op roofaaltjes laten onderzoek? Vraag dit onderzoek aanvullend aan bij uw monsternemer of neem contact op met onze klantenservice.