Vers grasmonster voor ideale maaimoment

18 april 2016 - Expertartikel

Heeft u al wel eens vers grasmonsters laten nemen van uw weides? Steeds meer melkveehouders kiezen ervoor om een extra check in te bouwen om het juiste maaimoment te bepalen. Er zijn nog meer redenen om vers grasmonsters te laten nemen.

Zoveel mensen, zoveel wensen… Bij melkveehouders is het niet veel anders. Wat is het ideale maaimoment? Stel deze vraag in een groep melkveehouders, en je krijgt een diversiteit aan antwoorden. Tegelijkertijd spelen praktische argumenten vaak een rol: de beschikbaarheid van de loonwerker of het weer.

 

 

Niet alleen visueel beoordelen

Eurofins Agro ziet een trend dat steeds meer melkveehouders ervoor kiezen om het maaimoment niet aan het toeval over te laten. De lengte van het gras is goed te beoordelen. Maar hoe zit het met de voederwaardekenmerken? Is het gras al ‘rijp’ om geoogst te worden voor een perfecte voederwaarde? Een vers grasmonster kan daarover heel veel nuttige informatie geven. De uitslag is binnen vijf werkdagen bekend. Bekijk hier een voorbeeldverslag.

 

 

Financieel resultaat

Het goede oogstmoment is bepalend voor de voederwaarde in de kuil en daarmee voor het komende stalseizoen. Het goede maaimoment kan het financiële resultaat van uw bedrijf positief beïnvloeden doordat u later minder krachtvoer hoeft aan te kopen.

 

 

Niet voor iedereen hetzelfde

Het ideale maaimoment is niet voor iedere melkveehouder hetzelfde. Dat heeft met de geografische ligging van het bedrijf te maken (verschillen in temperatuur en neerslag), maar ook met de historie van het perceel (oud of nieuw grasland bijvoorbeeld), de bemestingsstrategie, de grondsoort en niet onbelangrijk: de rantsoenwensen van de melkveehouder. Voert u bijvoorbeeld bij voorkeur voederbieten bij? Dan heeft u waarschijnlijk andere wensen voor het kuilvoer dan een collega-veehouder die een groot aandeel snijmaïs in het rantsoen heeft.

 

 

Ook voor de weidegang

Er zijn nog andere redenen om vers gras te laten bemonsteren. Voor de weidegang bijvoorbeeld! Onderzoek van vers gras geeft een actueel beeld van de kwaliteit van het gras dat door de koeien in de weide wordt opgevreten. De hoeveelheid krachtvoer in het weideseizoen kan hierop worden afgesteld.

 

 

Bemesting afstemmen

Tot slot is de analyse van vers gras is ook zinvol bij de beoordeling van diverse bemestingsniveaus. Het geeft inzicht in de relatie tussen graskwaliteit en bemesting. De smakelijkheid van het gras wordt daarin meegenomen via analyse van het suikergehalte en het natriumgehalte.