Fosfor (P) versus fosfaat (P2O5)

De termen fosfor (P) en fosfaat (P2O5) worden vaak naast elkaar gebruikt in de bodemkunde en bemestingsleer. In feite wordt hetzelfde bedoeld.

P staat voor het chemische element fosfor uit het periodieke systeem. P is essentieel voor het functioneren van dieren en plant; het maakt onderdeel uit van cellen als bouwstof en in het DNA.

De term P2O5 verwijst naar de kristalvorm waarin P in de bodem voorkomt. Het gebruik van deze term werd rond 1850 geïntroduceerd door Justus von Liebig, de grondlegger van de bemestingsleer en uitvinder van kunstmest. Nu nog steeds is het in de bodemkunde en bemestingsleer een algemeen gebruikte term.

P wordt door gewassen opgenomen in de vorm van fosfaatverbindingen zoals H2PO4- en HPO42-. De term fosfaat wordt veelal gebruikt wanneer er wordt gesproken over bemesting en het mestbeleid.

Omrekenen kan als volgt:

  • van kg P naar kg P2O5 gebeurt door te vermenigvuldigen met een vaste factor van 2,29: 100 kg P komt overeen met 229 kg P2O5
  • van kg P2O5 naar kg P gebeurt door te vermenigvuldigen met 0,436

Het complete grondonderzoek BemestingsWijzer van Eurofins Agro geeft inzicht in de fosfaattoestand van de bodem.

BemestingsWijzer

Rekentool fosfaatruimte

Met de rekentool van Eurofins Agro kan met gegevens van eigen percelen de fosfaat plaatsingruimte berekend worden.