Verwachting: kwaliteit voorjaarskuilen erg goed

22 april 2014 - Expertartikel

De kwaliteit van het eerste gras is erg goed op dit moment.  Het vroege voorjaar en de vele zonuren zorgen voor gras met een zeer goede verteerbaarheid.  De meeste monsters van vers gras bevatten afgelopen week  daardoor 1000 VEM of meer, en een gehalte ruw eiweit (RE) tussen de 200 en 300.

Het RE-gehalte is daarmee wel lager dan de voorgaande jaren in dezelfde periode. Dit komt doordat er inmiddels al een veel zwaardere snede staat in vergelijking met andere jaren. Dit zorgt voor ‘verdunning’. Daarnaast is de hoeveelheid beschikbare stikstof (N) door de vele neerslag  laag dit vroege voorjaar. Vooral in graanpercelen valt dit op, doordat dit gewas al vroeg nutriënten begon te onttrekken.

Eerste kuilen

De eerste kuilen zijn inmiddels gemaakt. Deze kuilen zullen, gezien de kwaliteit van het verse gras, een hoge VEM en veel RE bevatten. De opbrengsten variëren sterk.  Op dit moment is de varieert de opbrengst in diverse proefvelden tussen de 1.500 en 3.500 kg droge stof (DS). De laatste week viel door de koude nachten en de droogte in sommige regio’s de groei wat tegen. De hoge voederwaarde bleef wel overeind. Deze week en volgende week zullen meer percelen een goede maaisnede van goede kwaliteit hebben.

Hoe staat het er bij u voor?

Ieder voorjaar analyseert Eurofins Agro voor diverse partners vers gras monsters voor de monitoring van de actuele kwaliteit.  Hiervoor worden locaties door het hele land wekelijks bemonsterd.

U kunt de relevante gegevens voor uw regio en grondsoort bij deze partners bekijken of opvragen;