Verzilting van akkers: ver weg én dichtbij

24 september 2015 - Expertartikel

Zout in de grond, ofwel verzilting, is wereldwijd een toenemend probleem. Ook in Nederland zijn er gebieden die er mee te maken hebben. Wat kunt u hieraan doen en hoe kunnen we het meten?

‘Zout in de grond kost 30 procent opbrengst bij aardappel’ kopte Boerderij onlangs. De opbrengstderving kan variëren van 10 tot en met 60 procent en komt gemiddeld uit op 30 procent. Dit blijkt uit onderzoek van veredelings- en handelsbedrijf C. Meijer B.V.. Het bedrijf is in 2009 begonnen met een zoektocht naar aardappelen die goed tegen zout kunnen. In Nieuw Namen (Zeeland) wordt dit onderzocht op een proefveld.

Verzilting in Zeeland

Eurofins Agro ziet ook dat er in toenemende mate problemen zijn met verzilting: zowel ver weg als dichtbij. “Wij hebben dit onderzocht voor Zeeland”, vertelt Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij Eurofins Agro. Daaruit bleek dat in gedeelten van Walcheren en ook Schouwen-Duiveland verzilting serieus aan de orde is. Wij hebben deze resultaten besproken in studiegroepen in Zeeland. Dit gaf herkenning onder de telers.”

Egypte

In Nederland vindt Eurofins Agro in de grondanalyses meestal percentages Natrium van maximaal 5% aan de CEC. In Egypte bijvoorbeeld is verzilting een serieus probleem. Daar meet Eurofins Agro vaak 25% Natrium aan de CEC. Ook Meijer heeft onderzoek gedaan in Egypte. Daar is de opbrengstderving van aardappelen wel 80 tot 90%.

Ontwikkeling nieuwe analyses

Eurofins Agro krijgt steeds vaker aanvragen om hierin wat te betekenen. Arjan Reijneveld: “Wereldwijd benaderen partijen ons hierover. Het is echt een wereldwijd probleem. Meer en meer landbouwgrond op de wereld verzilt. Wij zijn dan ook bezig om onze analyses hiervoor te optimaliseren. Op dit moment is het mogelijk om de beschikbare natrium en de natrium aan het klei-humus-complex te meten (Na-PAE en Na-CEC). Dit geeft al een hele goede indicatie.”

Wat kunt u doen? 

Bij verziltende percelen kan bekalken of het toedienen van gips uitkomst bieden. “Zowel gips als kalk zorgen voor een betere structuur. Dit maakt dat uw percelen beter in staat zullen zijn om nutriënten te binden aan het klei-humus-complex. Want dat is vaak een probleem bij teveel zout: de beschikbaarheid van nutriënten gaat achteruit. Let hierbij wel op de pH! In Zeeland is de pH vaak al aan de hoge kant. Deze moet niet hoger zijn dan 7. Kalk heeft een pH-verhogend effect. In dat geval kunt u beter gips gebruiken.”

Actuele beschikbaarheid

Naast het optimaliseren van de hoeveelheid nutriënten die wordt gebonden aan het klei-humus-complex kan het ook nodig zijn om te kijken naar actuele beschikbaarheid. Wellicht is het zinvol om via bladbemesting extra nutriënten toe te dienen die het gewas tekort komt tijdens de teelt. Via ons product BemestingsMonitor is het mogelijk om gedurende het hele seizoen de beschikbaarheid te weten. De beschikbaarheidscijfers worden gekoppeld aan uw andere bodemanalyses die een beeld geven over de bodemvoorraad. Zo weet u hoeveel nutriënten uw percelen vanuit de voorraad kunnen naleveren. Het kan nodig zijn om te investeren in bijmestproducten, maar die investering haalt u er meestal dubbel en dwars uit.