Terug naar overzicht

Ruwvoer is een waardevolle en relatief goedkope grondstof voor melk. Door zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te produceren, blijven de voerkosten laag. Hoe zorg je ervoor dat je ook alles uit ruwvoer haalt? Dat is in praktijk nog niet zo eenvoudig. Door analyse van het ruwvoer weet je wat je voert.

De voerkosten per 100 kg meetmelk verschillen nogal tussen bedrijven. Deze verschillen komen vooral uit de post ‘aangekocht voer’.  Je eigen ruwvoervoorraad optimaal benutten, is alleen mogelijk als je weet wat je voert. Van elke kuil moet duidelijk zijn wat de voederwaarde is en hoeveel mineralen en spoorelementen de kuil bevat. Door scherpere bemestingsnormen en minder depositie uit het milieu verandert de minerale samenstelling van het voer.

Weet wat u voert

Wat in het verleden vanzelfsprekend goed was, kan in de loop van de tijd zijn veranderd. Onvoldoende mineralen en spoorelementen in het rantsoen kosten geld. Denk aan een verminderde vruchtbaarheid, suboptimale ontwikkeling van het jongvee of een slechte start van de lactatie. Weten hoe je kan bijsturen? De cijfers op het analyseverslag geven het antwoord.

Onderdelen per pakket Compleet Extra Basis Beperkt
Kengetallen Basis + mineralen + sporen Basis + mineralen Basis + fosfor Beperkt + fosfor
Voederwaarde
Streefwaarden en gemiddelden
Fosforgehalte
Fosfor beschikbaar/index
Penskarakter
Boter-, azijn- en melkzuur
Celwanden: ADF, ADL, NDF-verteerbaarheid

 

Mineralen
Sporen
Conservering en broei

Downloads

Hier kunt u alle informatie over het voederwaarde onderzoek downloaden. Zoals ons pakkettenoverzicht, folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Pakkettenoverzicht Voederwaardeonderzoek 2019 10-07-2019
Folder Voederwaarde 10-07-2019
Folder Broeigevoeligheid 10-07-2019
Folder ConserveringsIndex 10-07-2019
Folder Fosfor 10-07-2019
Folder Penskarakter 10-07-2019
Folder S-index 10-07-2019
Folder Bestendig zetmeel 10-07-2019
Folder Penskarakter snijmais 10-07-2019
Voorbeeldverslag Graskuil Voeding Compleet 31-10-2019