Terug naar overzicht

Op basis van de streefcijfers voor het gewas in organische substraten (potgrond) wordt een bemestingsadvies gegeven. De samenstelling van het gietwater, het teeltstadium en of er sprake is van recirculatie, is daarbij belangrijk. Een analyse moet bij voorkeur iedere 2-4 weken herhaald worden. 

Het potgrondverslag vermeldt naast de analysecijfers, ook een visuele weergave van de waardering. Balkjes geven aan of een resultaat laag, goed of hoog is, uitschieters vallen zo direct op.

Kwaliteitscontrole kokos

Naast het bemestingsonderzoek kunnen we ook de kwaliteit van kokos controleren. Via een speciale techniek worden EC, pH, hoofd- en sporenelementen bepaald. Het belang van een goed composteringsproces en de juiste reiniging van het basismateriaal bepalen de uiteindelijke kwaliteit van het teeltmedium dat kokos bevat. 

Fysisch onderzoek

De geschiktheid van organische substraten wordt beoordeeld via fysisch onderzoek. Parameters als vocht/lucht huishouding en krimp of het stortgewicht bepalen de teeltkwaliteit van het substraat. De Regeling Handels Potgronden (RHP) maakt gebruik van deze methodieken om de samenstelling van potgronden vanuit de Potgrond Industrie te controleren. Dit onderzoek wordt ook door Eurofins Agro uitgevoerd.

Basis onderzoek

Het basis potgrondonderzoek omvat de volgende parameters: pH, EC, NH4, K, Na, Ca, Mg, NO3, Cl, S, HCO3, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si.  

Aanvullend onderzoek

Afhankelijk van het gebruiksdoel kan je aanvullende parameters laten bepalen: 

  • Ureum
  • Aluminium (Al)
  • Fluor (F)

Een voorbehandeling om langzaamwerkende meststoffen (CRF-korrels) te verwijderen  is aan te raden. 

Naam Datum Bestand
Uitleg Verslag Tuinbouw 13-11-2019
Voorbeeldverslag Potgrond Clematis 01-04-2021
Voorbeeldverslag Potgrond Dieffenbachia 01-04-2021