Volop kansen om bodemvruchtbaarheid te ontwikkelen

29 november 2019 - Veehouderij

De bodemvruchtbaarheid verschilt van perceel tot perceel en – binnen dezelfde regio – tussen boer en boer. Verschillen zijn positief: ze zijn namelijk het vertrekpunt voor ontwikkeling en een hogere bodemvruchtbaarheid levert direct rendement op. Bespreek de  bodemvruchtbaarheid van uw percelen daarom met uw adviseur of met collega’s binnen een studieclub.

In een onlangs verschenen studie in Twente blijkt dat de bodemvruchtbaarheid gemiddeld stabiel is met een licht stijgende tendens. Dat is een compliment voor alle boeren die dagelijks zorgen voor een gezonde bodem. 
De spreiding (minimale en maximale waarden) rondom het gemiddelde laat zien dat er tussen percelen grote verschillen bestaan, ook binnen dezelfde regio en grondsoort. Veehouders hebben dus mogelijkheden om de bodemvruchtbaarheid van hun percelen verder te ontwikkelen. Op basis van cijfers uit Twente zijn opbrengstverhogingen van 10% tot 15% ds/ha gras mogelijk.

Benut analyses

Verbetering van de bodemvruchtbaarheid begint met het analyseren van de actuele status van de fysische, chemische en biologische parameters met de BemestingsWijzer. Denk hierbij aan de pH (zuurtegraad), N-totaal en de microbiële biomassa. De zuurtegraad regelt bodemprocessen zoals het binden en beschikbaar maken van nutriënten. N-totaal is de voorraadkamer met stikstof, een onmisbaar voedingselement voor gras en mais. De microbiële biomassa laat de omvang van het bodemleven zien: hoe meer bodemleven, des te meer nutriënten de bodem kan leveren.

Bespreek de verschillen

Naast de landbouwkundige analyse van de bodem, is het gesprek over bodemvruchtbaarheid minstens zo belangrijk. Door analyseverslagen van verschillende percelen naast elkaar te leggen, de verschillen te bespreken en vervolgens actie te ondernemen, kun je de bodemvruchtbaarheid verder ontwikkelen. Benut daarbij de kennis van collega’s in de studiegroep, uw adviseur of loonwerker. Om vakmanschap met kennis te verbinden nodigen we studiegroepen van harte uit om bij Eurofins Agro in Wageningen hun bijeenkomst te organiseren; we doen natuurlijk graag mee in uw gesprek over bodemvruchtbaarheid!