Voorbeeldverslagen; vernieuwingen van BemestingsWijzer

12 december 2017 - Expertartikel

Voor het seizoen 2017-2018 introduceert Eurofins Agro een aantal belangrijke vernieuwingen in het grondonderzoek. Met meer toegespitste informatie op het verslag kunt u uw bemestingsplan beter afstemmen op de behoefte van uw gewas. Hieronder vindt u de vernieuwingen op een rijtje en de voorbeeldverslagen.

1. Nieuw pH-advies
Bij een pH onder de 5,0 komen zware metalen zoals aluminium in oplossing. Dit berokkent schade aan het wortelstelsel van gewassen. Een lage pH heeft ook een negatief effect op de effectieve CEC in de bodem (minder K, Mg en Ca worden gebonden). Onderzoek toont aan dat een pH onder 5,0 altijd opbrengst kost. De pH-adviezen zijn daarom aangepast in het onderste traject.

2. Analyseresultaten in kg/ha in de bemonsterde laag
Eurofins Agro vermeldt de resultaten van het grondonderzoek voortaan in kg/ha hectare. Een praktische verbetering ten opzichte van het oude verslag waarop de resultaten bijv. in mg per kg droge grond werden weergegeven. Ook vermelden we het streeftraject. Met makkelijk leesbare balkjes geven we aan of het resultaat laag, vrij laag, goed, vrij hoog of hoog is. Op de achterkant van het verslag en in Excel-uitvoer staan de resultaten in de ‘oude’ eenheden vermeld.

3. Alle adviezen overzichtelijk bij elkaar
Op één pagina staan alle adviezen overzichtelijk bij elkaar: advies voor nutriënten, advies voor organische stofaanvoer en advies voor structuurverbetering (slemp/verkruimelbaarheid/rulheid).

4. Advies voor N
Nieuw voor akkerbouw, vollegrond en bollen:
We geven de totale jaargift weer, gecorrigeerd met de nalevering uit de bodem. Vervolgens een tekstueel advies om N-giften te verdelen. Voor meer dan 100 gewassen, maar nog niet rasafhankelijk.

BemestingsWijzer (Basis en Compleet) biedt daarnaast nog de volgende vernieuwingen:

5. Bontheid (heterogeniteit) van het perceel in beeld
Percelen kunnen bont zijn. Wie de verschillen binnen het perceel kent, kan zijn bodemmanagement daarop afstemmen. BodemScout laat de verschillen binnen het perceel zien op basis van negen jaar satellietbeelden. Dit is de eerste stap naar precisielandbouw.

6. Inzicht in de kwaliteit van organische stof
Vanaf dit grondseizoen vermeldt Eurofins Agro het aandeel koolstof (C) in organische stof op de BemestingsWijzer. Organische stof bestaat naast C ook uit stikstof (N), zwavel (S) en fosfor (P). De verhouding tussen C, N, S en P is een indicatie van de kwaliteit van de organische stof in de bodem. Hoe hoger het aandeel C in de organische stof, hoe stabieler de organische stof.

7. Textuurdriehoek voor veen
Voor minerale gronden (zand/klei/löss) bestaat al een aantal jaar een textuurdriehoek waarmee de grondsoort is te bepalen. Ook voor venige grondsoorten vermeldt BemestingsWijzer voortaan een textuurdriehoek met de naam van de grondsoort.

8. Indicatie over de activiteit het bodemleven
In de bodem leven miljarden organismen, van -voor ons- onzichtbare bacteriën, schimmels en andere eencelligen tot duidelijk herkenbare regenwormen en engerlingen. Al deze organismen dragen bij aan de bodemvruchtbaarheid. Eurofins Agro zet een volgende stap om bodembiologische parameters op routinematige wijze aan te bieden aan de landbouwpraktijk door naast de activiteit (huidige bodemleven), ook de totale microbiële biomassa weer te geven.

9. Sporenelementen
Bemestingswijzer Compleet bevat standaard 9 sporenelementen, zodat u kunt voorkomen dat een sporenelement de zwakste schakel vormt bij optimale opbrengst en kwaliteit van gewassen.

Heeft u vragen? Bel (088 – 876 10 10) of mail met onze klantenservice via klantenservice@eurofins-agro.com.