Voorjaarskuilen 2015: record VEM-gehalte

23 juli 2015 - Expertartikel

De voorjaarskuilen van 2015 hebben met gemiddeld 948 VEM de hoogste gemiddelde VEM-waarde ooit. De gehaltes ruw eiwit (RE) zijn met  163 gram wel aanmerkelijk lager. De gehaltes volgen daarmee de dalende trend van de laatste 15 jaar. 

Het koude, droge, maar zonnige voorjaar heeft bijgedragen aan deze kwaliteit. Door de kou en de droogte is er weinig stikstof (N) gemineraliseerd door de bodem waardoor de eiwitgehaltes laag zijn gebleven.  De kou en het zonnige weer hebben vervolgens in combinatie met het lage gehalte eiwit gezorgd voor hoge suikergehaltes waardoor het gras erg veel energie bevat.  Bekijk hier de gemiddelde resultaten van de voorjaarskuilen.

Snel verteerbare kuilen

De hoge energiehaltes hebben er wel voor gezorgd dat veel voorjaarskuilen ook een erg hoge verteringssnelheid hebben (kd NDF).  In 2014, wat zich ook al kenmerkte door snel verteerbare kuilen, was 66% van de voorjaarskuilen te snel verteerbaar, dit voorjaar is dat zelfs 78%.  Het aandeel penseiwit is door de lagere RE-gehaltes, en de iets drogere kuilen wel lager.  Veel kuilen zullen daardoor tot een aanzienlijk lager melk-ureum leiden.  Door de hoge energie gehaltes en het lagere aandeel pens eiwit zal de eiwitbenutting aanzienlijk hoger zijn. 

De hoge verteringssnelheid kan wel leiden tot risico op pensverzuring.  De drogere kuilen (> 45% droge stof) zullen over het algemeen minder snel verteerbaar zijn, waardoor de koeien de hoge energiewaarden uit deze kuilen mogelijk beter kunnen benutten.

 

Lager fosforgehalte

De lagere RE-gehaltes gaan dit jaar ook gepaard met lagere fosforgehaltes (P). Gemiddeld is het P-gehalte 4,1.  Vorig jaar lag dit op 4,3.  De RE-gehaltes en P-gehaltes van 2015 liggen daarmee op een vergelijkbaar niveau als in 2012. De maand maart was toen met gemiddeld 19 mm neerslag ook erg droog. De maand april was vervolgens erg koud in dat jaar.