Voorkom schade door aaltjes in sportvelden en greens

24 april 2018 - Expertartikel

Een groot deel van het bodemleven wordt gevormd door de aaltjes (nematoden). Aaltjes zijn daarmee belangrijk voor een gezond bodemleven. Er zijn echter ook aaltjes die flinke schade kunnen aanrichten aan een grasmat. Het is zaak om te weten welke aaltjes aanwezig zijn in de bodem om problemen te voorkomen.

Aantasting van de grasmat door aaltjes is vaak gerelateerd aan suboptimale groeiomstandigheden voor het gras, zoals verdichting, onder- of overbemesting en te kort maaien. Plantparasitaire aaltjes tasten vooral de wortels aan waardoor een probleem ontstaat met de opname van water en voeding.

Problemen met aaltjes uiten zich door het ontstaan van gele vlekken in de grasmat (gele plekken ziekte), verminderde grasgroei en zelfs het loslaten of afsterven van de grasmat. Berucht is het graswortelknobbelaaltje (Meloidgoyne naasi) dat zichtbare knobbeltjes vormt op de wortels.

Aaltjesonderzoek

Aantasting door nematoden is vaak een lokaal probleem, dus op specifieke gedeelten van een sportveld of green. Aaltjes verspreiden zich namelijk nauwelijks (minder dan één meter per jaar). Voor bestrijding van aaltjes is het belangrijk om te weten welke soorten in de bodem voorkomen. Afhankelijk van gevonden soorten en de aantallen kan men vervolgens de juiste maatregelen nemen.

Aaltjesonderzoek biedt u als beheerder inzicht in de nematodenpopulatie. Na constatering van een aaltjesplaag is het zaak om de verspreiding van aaltjes te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het goed schoonmaken van  machines zoals beluchtingsmachines. De basis voor nematodencontrole blijft echter het in stand houden van een goed bodemvoedselweb. Een gezonde grasmat is immers in staat een bepaalde mate van nematodenschade te doorstaan.

Eurofins Agro kan een aaltjesonderzoek uitvoeren. Meer weten? Neem contact op met emile.bezemer@eurofins-agro.com