Grip op AM en Chitwoodi met vrijwillige bemonstering

11 augustus 2022 - Akkerbouw

De aardappeloogst staat voor de deur. Nu is het moment om een afspraak in te plannen met de monsternemer voor een vrijwillige bemonstering op AM (aardappelmoeheid) en/of Meloidogyne chitwoodi/fallax. 

Door de grond te onderzoeken weet je waar je aan toe bent en kan je op tijd de juiste maatregelen nemen. Eurofins Agro biedt vrijwillige intensieve bemonstering aan op aardappelcysten (aardappelmoeheid AM) en Meloidogyne chitwoodi/fallax. Deze onderzoeken hebben een hoge detectiekans van meer dan 90%. Zo kunnen beginnende haarden in kaart worden gebracht. 

AM-Intensief

Vrijwillig intensief onderzoek op AM biedt houvast bij de beheersing van AM. Telers van pootgoed- en consumptieaardappelen kunnen zo tijdig maatregelen nemen om  de AM-verklaring voor de teelt van uitgangsmateriaal veilig te stellen en een officiële besmetverklaring te voorkomen.

Het AM-intensief 100 onderzoek is het meest gangbare onderzoek voor aardappelmoeheid en heeft een vaste prijs ongeacht het gevonden aantal aardappelcysten. De soort kan via DNA-onderzoek betrouwbaar worden vastgesteld. 

Meer over AM
Verslag AM (voorbeeld)
Besmettingskaart (voorbleed)

Melo-Intensief

Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes) zijn een groeiend probleem. Zij kunnen kwaliteitsschade veroorzaken en vormen een bedreiging voor de export. Met Melo-Intensief onderzoek worden percelen met een hoge betrouwbaarheid gemonitord op de aanwezigheid van deze aaltjes.

Eurofins Agro onderzoekt met DNA-testen alle vijf soorten Meloidogyne, waaronder chtiwoodi en fallax. Laat dit onderzoek uitvoeren na de aardappeloogst, maar voor 15 november. Dit onderzoek kan worden gecombineerd met AM-Intensief onderzoek.

Meer over Chitwoodi/fallax
Verslag Chitwoodi/fallax (voorbeeld)

Bestel