Wat leert ú van het groeiseizoen 2015?

5 oktober 2015 - Expertartikel

Een heel aantal gewassen is geoogst. Tijd om lessen te trekken uit het afgelopen seizoen. Hoe hebben uw percelen gepresteerd? Waren er misschien minder goede plekken die (nog) niet goed te verklaren zijn? Of bleef een perceel in zijn geheel achter? Wij zoeken graag met u mee naar de oorzaak.

De bodem is een ingewikkelde zaak. Het heeft vele aspecten en het ene proces hangt met het andere samen.  “Neem het bodemleven”, stelt Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij Eurofins Agro. “Daar is de laatste tijd veel aandacht voor. Maar zonder voldoende nutriënten (chemie) en juiste structuur (fysiologie) zal dat bodemleven het niet lang volhouden. Andersom is ook waar: bodemleven zorgt voor nutriënten en draagt bij aan een betere structuur. Wat is oorzaak en wat is gevolg? Kijken naar het afgelopen groeiseizoen en het juist interpreteren van de grondanalyse kunnen helpen om het volgend jaar (nog) beter te doen!” 

In dit artikel noemen we een aantal mogelijke maatregelen die u kunt nemen naar aanleiding van het seizoen 2015. Uiteraard is geen perceel hetzelfde en kunnen er ook andere zaken aan de hand zijn. 

1.Te weinig beschikbare nutriënten? Bekalk uw percelen

Bekalking is één van de belangrijkste ‘tools’ die u als akker- of tuinbouwer in handen heeft om de bodemvruchtbaarheid van uw percelen op peil te houden of te verbeteren. Door bekalken verhoogt u de effectieve CEC van de bodem. Hiermee zorgt u ervoor dat voldoende nutriënten aan het klei-humus-complex gebonden kunnen worden. U vergroot de ‘keuken’ van uw percelen. Door bekalken zullen uw percelen beter in staat zijn om nutriënten na te leveren aan het gewas. 

 

 

2.Teveel slemp? Bekalk uw percelen

Naast de pH-verhoging (door de carbonaat in kalk) bevordert de calcium in kalk de bodemstructuur. Uw bodem bestaat uit klei, silt en zand. Dat is veelal een vast gegeven.  De verhouding tussen deze deeltjes kunnen slemp veroorzaken. De calcium in de kalk zal de bodemdeeltjes met organische stof binden en daardoor het risico op slemp verminderen.

 

 

3.Bodemverdichting? Bekalk uw percelen en voer organische stof aan

Op steeds meer percelen is bodemverdichting een probleem. Maatregel één is dan ook om zorgvuldig met uw percelen om te gaan. Ga er niet op met uw trekker als dat niet nodig is. Denk aan de bandenspanning en kies bij voorkeur voor lichtere materialen. Om schade te herstellen kan bekalken zinvol zijn om de structuur van de bodem te verbeteren. Zeker in combinatie met extra organische stof. De calcium in de kalk zal de bodemdeeltjes met organische stof binden waardoor er meer ruimte ontstaat tussen de bodemdelen: de bodemverdichting neemt af. Is de pH al in orde? Geef dan bijvoorbeeld gips. Hiermee voegt u wel calcium toe, maar de pH wordt niet verhoogd.

 

 

4.Te weinig bodemleven? Denk aan compost

Organische stof heeft een positieve invloed op bodemleven. Het is immers het voedsel voor de levende organismen in de grond. Compost is zeer geschikt om het bodemleven te stimuleren. Daarnaast kunt u ook denken aan vaste mest of een groenbemester. Levering van nutriënten, belangrijk voor een goede opbrengst en gezond gewas. Voldoende organische stof zorgt voor minder uitspoeling van nutriënten, verbetering van de bodemstructuur, onderdrukking van ziekten, minder problemen met aaltjes, kostenbesparing op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en heeft een positieve invloed op de van kwaliteit grondwater.

 

 

5.Slechte plekken? Bemonster hier apart

Binnen een perceel kunt u te maken hebben met slechte plekken. Weet u niet wat hiervan de oorzaak is? Laat dit gedeelte dan apart bemonsteren en analyseren door Eurofins Agro. Door de resultaten van het slechte stuk te vergelijken met die van het goede, kunt u zien wat de verschillen zijn en hier maatregelen op nemen.

 

 

6. Slechte plekken? Denk aan aaltjesonderzoek

Slechte plekken kunnen uiteraard ook ontstaan door bodemziekten.  Ons nematodenonderzoek AaltjesAlert geeft handvatten om aaltjes effectief aan te pakken. Om aaltjes te kunnen beheersen is het essentieel om deze tijdig te signaleren en de soorten te weten. U ontvangt een compleet beeld van de schadelijke aaltjes in uw bodem. 

 

 

Is het gras bij de buren groener?

Ons onderzoek BemestingsWijzer laat zien hoe uw perceel presteert ten opzichte van de percelen van uw collega’s. Dat doet BemestingsWijzer via 'regiogemiddelden'. Het regiogemiddelde toont de gemiddelde resultaten van percelen in uw regio, grondsoort en grondgebruik. Een ideaal hulpmiddel om de bemesting bij te sturen.